VIII edycja ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2023

Trwa nabór do VIII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”, skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń skupiających osoby z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach:
Etap I: Wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM Polskim.
Etap II: Najwyżej ocenione zespoły podczas każdego wydarzenia powiatowego, zostaną zakwalifikowane do udziału w Finale wojewódzkim.
Etap III: 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. Miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.
W trakcie wszystkich etapów KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w Regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin dostępne są na stronie: www.bitwaregionow.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2023 r.

Autor: Wydział Rozwoju Rynków Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat