Nieodpłatna pomoc prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Materiały filmowe promujące m.in. nieodpłatną pomoc prawną

Poniżej znajdują się aminowane spoty dotyczące promocji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Linki do filmów

https://drive.google.com/file/d/1OS8R21OMkteC9YoZHO2NYr9fXCnqHQc_/view?usp=sharing  - nieodpłatna pomoc prawna

https://drive.google.com/file/d/1eQwCGOYFnXD0mexKLucb_D3Ae7N3FqzZ/view?usp=sharing - nieodpłatna mediacja

https://drive.google.com/file/d/1u04y_nmK5SocwjrDTgXzk1jB8wS_t9zd/view?usp=sharing - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Zachęcamy do zapoznia się z materiałami filmowymi. 

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


System dozoru elektronicznego

Na stronie Fundacji Togatus Pro Bono oraz na portalu społecznościowym Facebook znajduje się z artykuł pt. „SYSTEM DOZORU ELEKTRONICZNEGO”.

Link do strony: http://fundacja.togatus.pl/system-dozoru-elektronicznego/

Link do portalu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

18 maja 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Jak się bronić przed przemocą domową?

Przejdź do - Jak się bronić przed przemocą domową?

Na stronie Fundacji Togatus Pro Bono pojawił się marcowy artykuł pt. „Przemoc domowa” wraz ze wzorami pism.

Link: http://fundacja.togatus.pl/przemoc-domowa/

Link Facebook: https://www.facebook.com/fundacja.togatus

22 marca 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Kalkulator alimentacyjny

Od 01.01.2022 r. na stronie internetowej Fundacji Togatus Pro Bono znajduje się zaktualizowany kalkulator alimentacyjny.

Link do kalkulatora: https://fundacja.togatus.pl/kalkulator-szacowania-wysokosci-alimentow/

2 lutego 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Aplikacja - porady prawne online

Aplikacja - porady prawne online - została zaktualizowana - dodano poszczególne powiaty/miasta w formularzu zgłoszeniowym. Dostęp do autorskiej aplikacji Fundacji Togatus Pro Bono pt. PORADY PRAWNE ON-LINE: https://fundacja.togatus.pl/porada_online/

Aplikacja umożliwia udzielanie:

  • odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem dedykowanego formularza, drogą mailową  w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania,
  • wideo porad, poprzez uprzednią rejestrację.

2 lutego 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Czytaj więcej o: Aplikacja - porady prawne online

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj. zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2021 r. wybrano ofertę organizacji:

Stowarzyszenie Patria Nostra

ul. Partyzantów 68/5

10-523 Olsztyn

 

27 listopada 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE POSZERZENIA ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Informuję, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz.294 z póź. zm.) poszerzeniu uległ zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

1 czerwca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE POSZERZENIA ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach

W związku z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa COVID – 19 i ogłoszonym stanem epidemii informuję, że przedłużam zawieszenie działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach do odwołania! Punkty będą dalej funkcjonować na zasadach określonych w informacji Starosty Mrągowskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Punktów NPP i NPO w Mrągowie i Mikołajkach tj. na poniższych zasadach:

17 kwietnia 2020

Starosta Mrągowski - Barbara Kuźmicka-Rogala


Czytaj więcej o: Informacja Starosty Mrągowskiego w sprawie przedłużenia zawieszenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH

W związku z trwającą na terenie kraju epidemią koronawirusa COVID – 19 i ogłoszonym stanem epidemii informuję, że przedłużam zawieszenie działalności Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 10 kwietnia 2020 r. w sposób jak dotychczas, który został określony w informacji Starosty Mrągowskiego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Punktów NPP i NPO w Mrągowie i Mikołajkach.

31 marca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH

INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH

W związku z rozprzestrzeniającą się na terenie kraju epidemią koronawirusa COVID – 19 informuję, że zawieszam tymczasowo działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Mrągowie i Mikołajkach na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. w ten sposób, że:

13 marca 2020


Czytaj więcej o: INFORMACJA STAROSTY MRĄGOWSKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W MRĄGOWIE I MIKOŁAJKACH