Środowisko naturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

Przejdź do - Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

Zakaz używania silników spalinowych obowiązuje na następujących akwenach powiatu mrągowskiego:

1 lipca 2020


Czytaj więcej o: Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin.

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868, t.j. ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz.U.2011.262.1568 ze zm.).

Informujemy, że istnieje także obowiązek przesłania wypełnionych formularzy do właściwego organu koncesyjnego.

23 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie, pracującej na potrzeby Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, ul. Kormoranów 1, Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie dokonuje systematycznych badań wprowadzanych do środowiska ścieków (12 razy w roku) oraz prowadzi monitoring stanu wód odbiornika ścieków - Jeziora Juno (6 razy w roku).

Protokoły z badań przekazywane są organowi wydającymi pozwolenie tj. Staroście Mrągowskiemu. 

14 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Informacja

„Portret rośliny miododajnej”

Przejdź do - „Portret rośliny miododajnej”

W dniu 11.06.2019r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla laureatki powiatowego konkursu plastycznego pt:„Portret rośliny miododajnej”. Na konkurs zostało przesłanych ok. 40 prac plastycznych. Zwycięzcą w/w konkursu została Julia Kochanowska ze Szkoły Podstawowej w Nawiadach. Zwycięska praca zostanie umieszczona na filiżankach promujących powiat mrągowski.

          

13 czerwca 2019


„Czar torfowisk i mokradeł terenu powiatu mrągowskiego"

Przejdź do - „Czar torfowisk i mokradeł terenu powiatu mrągowskiego"

     W dniu 11.06.2019r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów powiatowego konkursu plastycznego pt:„Czar torfowisk i mokradeł terenu powiatu mrągowskiego”. Na konkurs przesłano ok. 100 prac plastycznych.

      

13 czerwca 2019


Czytaj więcej o: „Czar torfowisk i mokradeł terenu powiatu mrągowskiego"

Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca.

8 stycznia 2019

Anna Świder


Czytaj więcej o: Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, iż w toku prowadzonego postępowania do tut. urzędu wpłynęło opracowanie pn. „Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego„ autorstwa firmy HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o. z Kielc.

31 lipca 2018

Janusz Stecka


"Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

"Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Mrągowie  informuje,  iż od 16  lipca 2018 r. będzie  możliwość  przeprowadzenia  urzędowego  badania  mięsa  przeznaczonego  na  użytek  własny  w  kierunku włośni  metodą  wytrawiania  przy  udziale  jednej  z  metod referencyjnych.

17 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: "Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

„Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

"W  bieżącym  roku  przypada 100  rocznica  odzyskania  niepodległości  przez  naszą  Ojczyznę.

Polskie  środowisko  naukowe  upamiętnia ten  jubileusz  serią  konferencji  naukowych  w  ramach  projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

We  wrześniu  gospodarzem  obchodów  jubileuszowych  jest  Uniwersytet  Warmińsko – Mazurski  w Olsztynie, a tematem obrad będzie „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

 

17 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

Wakacje z Every Can Counts

Przejdź do - Wakacje z Every Can Counts

Starostwo Powiatowe w Mrągowie od 2017 roku  jest partnerem Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL.

Fundacja RECAL  wspiera odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizuje upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych.

 

11 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: Wakacje z Every Can Counts