Środowisko naturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Starosta Mrągowski, realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Historyczne zanieczyszczenie ziemi stanowi także szkoda w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat (w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. z 2014r. poz. 1789 z późn. zm.),

Identyfikacji dokonuje się poprzez:

1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na terenie powiatu przed dniem 30 kwietnia 2007r.;
2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
4. w razie potrzeby – wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

12 marca 2018

Anna Świder


Czytaj więcej o: HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Przejdź do - Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal, w której partnerem  jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

 

23 sierpnia 2017

Monika Kurta


Czytaj więcej o: Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Dnia 20.06.2017r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

 

22 czerwca 2017

Katarzyna Kaczyńska


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

Zakaz używania silników spalinowych obowiązuje na następujących akwenach powiatu mrągowskiego:

3 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Ukształtowanie powierzchni

Jak wspomniano już w dziale "Położenie", teren powiatu znajduje się w obrębie dwóch, różnych jednostek fizjograficznych, różniących się od siebie geomorfologią, ale przede wszystkim wyniesieniem nad poziom morza.

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Ukształtowanie powierzchni

Klimat

Pod względem klimatycznym obszar powiatu należy do strefy pojeziernej[2]. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu ok. 6,5 ° C, natomiast średnia temperatura powietrza miesięcy letnich waha się od 15,5 °C (czerwiec) do 17,4°C w lipcu i 16,3°C w sierpniu. Temperatury te są o ok. 1-2 °C niższe niż w Polsce Centralnej i o ok. 3-4°C niższe niż na zachodzie kraju. Maksymalne i minimalne temperatury powietrza, zanotowane na tym obszarze w ostatnim 15-leciu to -39°C (luty 1985 r.) oraz +34°C (lipiec 1992 r.), co daje maksymalną amplitudę na poziomie 73°C.

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Klimat

Świat roślinny

Na obszarze powiatu występuje wiele gatunków roślin, pochodzących z różnych środowisk klimatycznych, które na tym terenie przetrwały tysiące lat, adaptując się do obecnie panujących warunków.

18 sierpnia 2011


Czytaj więcej o: Świat roślinny

Świat zwierzęcy

Ostoją zwierząt na terenie powiatu jest przede wszystkim kompleks leśny Puszczy Piskiej. Żyją tu w znacznej ilości jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny, a w ostatnim okresie także łosie. Do gatunków rzadkich, występujących sporadycznie należą wilki, borsuki czy rysie.

16 marca 2015


Czytaj więcej o: Świat zwierzęcy

Hydrografia

Powiat Mrągowski położony jest w strefie działu wodnego, rozdzielającego dorzecza Wisły i Pregoły, przy czym dział ten wcina się w omawiany obszar głębokim klinem od północy, rozdzielając go na dwie części:

 

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Hydrografia