Środowisko naturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Ukształtowanie powierzchni

Jak wspomniano już w dziale "Położenie", teren powiatu znajduje się w obrębie dwóch, różnych jednostek fizjograficznych, różniących się od siebie geomorfologią, ale przede wszystkim wyniesieniem nad poziom morza.

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Ukształtowanie powierzchni

Klimat

Pod względem klimatycznym obszar powiatu należy do strefy pojeziernej[2]. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu ok. 6,5 ° C, natomiast średnia temperatura powietrza miesięcy letnich waha się od 15,5 °C (czerwiec) do 17,4°C w lipcu i 16,3°C w sierpniu. Temperatury te są o ok. 1-2 °C niższe niż w Polsce Centralnej i o ok. 3-4°C niższe niż na zachodzie kraju. Maksymalne i minimalne temperatury powietrza, zanotowane na tym obszarze w ostatnim 15-leciu to -39°C (luty 1985 r.) oraz +34°C (lipiec 1992 r.), co daje maksymalną amplitudę na poziomie 73°C.

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Klimat

Świat roślinny

Na obszarze powiatu występuje wiele gatunków roślin, pochodzących z różnych środowisk klimatycznych, które na tym terenie przetrwały tysiące lat, adaptując się do obecnie panujących warunków.

18 sierpnia 2011


Czytaj więcej o: Świat roślinny

Świat zwierzęcy

Ostoją zwierząt na terenie powiatu jest przede wszystkim kompleks leśny Puszczy Piskiej. Żyją tu w znacznej ilości jelenie, sarny, dziki, lisy i kuny, a w ostatnim okresie także łosie. Do gatunków rzadkich, występujących sporadycznie należą wilki, borsuki czy rysie.

16 marca 2015


Czytaj więcej o: Świat zwierzęcy

Hydrografia

Powiat Mrągowski położony jest w strefie działu wodnego, rozdzielającego dorzecza Wisły i Pregoły, przy czym dział ten wcina się w omawiany obszar głębokim klinem od północy, rozdzielając go na dwie części:

 

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Hydrografia