Środowisko naturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Uprzejmie przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, eksploatującym złoża kopalin, o corocznym obowiązku sporządzenia informacji o zmianach zasobów złóż kopalin i przekazania jej państwowej służbie geologicznej w ustawowym terminie do dnia 15 marca.

8 stycznia 2019

Anna Świder


Czytaj więcej o: Informacja o zmianach zasobów złóż kopalin

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, iż w toku prowadzonego postępowania do tut. urzędu wpłynęło opracowanie pn. „Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 58 w obrębie terenu zabudowanego miejscowości ZGON gm Piecki w zakresie oddziaływania akustycznego„ autorstwa firmy HYDROGEOTECHNIKA sp. z o.o. z Kielc.

31 lipca 2018

Janusz Stecka


"Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

"Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Mrągowie  informuje,  iż od 16  lipca 2018 r. będzie  możliwość  przeprowadzenia  urzędowego  badania  mięsa  przeznaczonego  na  użytek  własny  w  kierunku włośni  metodą  wytrawiania  przy  udziale  jednej  z  metod referencyjnych.

17 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: "Badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny w kierunku włośni"

„Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

"W  bieżącym  roku  przypada 100  rocznica  odzyskania  niepodległości  przez  naszą  Ojczyznę.

Polskie  środowisko  naukowe  upamiętnia ten  jubileusz  serią  konferencji  naukowych  w  ramach  projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

We  wrześniu  gospodarzem  obchodów  jubileuszowych  jest  Uniwersytet  Warmińsko – Mazurski  w Olsztynie, a tematem obrad będzie „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

 

17 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”.

Wakacje z Every Can Counts

Przejdź do - Wakacje z Every Can Counts

Starostwo Powiatowe w Mrągowie od 2017 roku  jest partnerem Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL.

Fundacja RECAL  wspiera odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizuje upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych.

 

11 lipca 2018

Magdalena Kaczmarek


Czytaj więcej o: Wakacje z Every Can Counts

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt" Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

W dniu 04.06.2017 r. została powołana Komisja Konkursowa rozstrzygająca konkurs plastyczny pt: „Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego”. W skład Komisji Konkursowej zasiedli:

- Przewodniczący Rady Powiatu – Jacek Kiśluk

- Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzałowo – Adam Cisowski

- Przedstawiciel Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Beata Zaborowska

- Przedstawiciel Mrągowo 24 – Paweł Krasowski

W trakcie spotkania Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

a)      w kategorii przedszkole

I miejsce – Krystian Hornicki (Przedszkole Samorządowe „Promyczek”
w Mikołajkach).

II miejsce – Aleksandra Kompatzka (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bożem).

III miejsce – Piotr Jaroń (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bożem).

6 czerwca 2018

Magdalena Kaczmarczyk


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt" Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2018r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte  ochroną  gatunkową  (Dz.U. z 2018r. poz.645)  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  informuje,  że zmianie uległy wzory wniosków  o odszkodowania za wyrządzone szkody.

16 maja 2018


Czytaj więcej o: Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Wpłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

Szanowni Państwo !

 

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z pismem z dnia 26 kwietnia 2018r KOWR  OT w Olsztynie, przypominamy  o dokonywaniu wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych ( ustawa z dnia 22maja 2009r. –Dz.U. z 2015 roku, pozycja 2122) w wysokości 0,1% wartości netto od rzeczy ruchomych , będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

W załączeniu kopia pisma KOWR OT w Olsztynie

 

8 maja 2018

Janusz Stecka


Konkurs Plastyczny pt. " Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego”. W związku z tym prosimy nauczycieli, aby zapoznali uczniów z regulaminem konkursu oraz zachęcili wychowanków do wzięcia udziału w/w konkursie.

25 kwietnia 2018

Ewa Połomka


Czytaj więcej o: Konkurs Plastyczny pt. " Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu

Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzania lasu

Zaświadczenie stwierdzające czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją Starosty Mrągowskiego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  wydaje się na wniosek (wzór wniosku poniżej).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (ul. Królewiecka 60A, pok. Nr 56 II p.)

w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, pozostałe dni 9:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP O/Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617,

międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

 

25 kwietnia 2018

Anna Świder


Czytaj więcej o: Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu