Hydrografia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2011

Powiat Mrągowski położony jest w strefie działu wodnego, rozdzielającego dorzecza Wisły i Pregoły, przy czym dział ten wcina się w omawiany obszar głębokim klinem od północy, rozdzielając go na dwie części:

 

  • cześć zachodnią z j. Gielądzkim i doliną rzeki Krutyni oraz jeziorami, leżącymi wzdłuż niej i część wschodnią z przepływowym ciągiem Wielkich Jezior Mazurskich (j. Tałty, j. Mikołajskie, j. Bełdany, j. Śniardwy). Obszar ten należy do dorzecza Wisły, odprowadzając wody poprzez Kanał Jegliński oraz rzeki Pisę i Narew.
  • cześć środkową, z dwoma ciągami jezior rynnowych (j. Wągiel, Wierzbowskie, Czos, Juno oraz Juksty i Salęt), które poprzez rz. Dajnę i liczne mniejsze cieki odprowadzają wody do rz. Guber i dalej na północ poprzez rz. Łynę do Pregoły.

Dominującym elementem krajobrazu na analizowanym obszarze są jeziora, ze zdecydowaną dominacją zbiorników rynnowych (j. Tałty-Ryńskie, j. Mikołajskie, j. Wągiel, j. Juno, j. Gielądzkie, j. Mokre itd.). Znaczniej mniej liczne są tu jeziora wytopiskowe bądź o złożonej genetyce, wśród których najbardziej charakterystycznym przykładem jest j. Śniardwy.
Większość jezior połączona jest ze sobą bądź to naturalnymi ciekami, bądź kanałami co powoduje, iż istnieje, przynajmniej teoretyczna możliwość regulacji wielkości odpływu z poszczególnych zlewni.