Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja do Projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej" w ramach edycji 2 dla UCZNIÓW

W związku z realizacją projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczennice i uczniów ZS nr 2 w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

10 września 2019


Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej" w ramach edycji 2 dla UCZNIÓW

Rekrutacja do Projektu " Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko - gastronomicznej"

Przejdź do - Rekrutacja do Projektu " Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko - gastronomicznej"

W związku z realizacją projektu "Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczennice i uczniów oraz nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZS nr 2 w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

Zrealizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych i miękkich uczniów i uczennic, zdobycie doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawców branży turystyczno-gastronomicznej, podniesienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu.

25 października 2018

Biuro Projektu - Elżbieta Jażdżewska


Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu " Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko - gastronomicznej"