Czas na ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

plakat

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, przy współpracy z firmą NuMedia z Olsztyna, pozyskało 1.655.472,56 zł środków z Unii Europejskiej na realizację trzech projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z Działania RPWM.02.04.000 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tych projektów powstaną dwie nowoczesne pracownie dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych na warsztatach mechanicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Wkład własny Powiatu Mrągowskiego wyniesie 184.768 zł. Z tego na wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia, sprzęt i narzędzia będzie kwota 737.517 zł.

Czas na ciebie - operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym - 01.08.2019 r. - 30.09.2020 r. 

Wartość ogółem – 984.796,76 zł

Dofinansowanie UE – 886.159,80 zł

Wkład własny - 98.636,96 zł

Środki trwałe – 495.457 zł

Adaptacja pomieszczeń w warsztatach szkolnych CKZiU, remont z wymianą podłóg i instalacji, zakup dwóch obrabiarek CNC – tokarki i frezarki, z symulatorami, oprogramowaniem, sprężarki śrubowej oraz zestawów narzędzi. Wyposażenie dwóch pomieszczeń w sprzęt IT i meble. Nastąpi modernizacja kierunków kształcenia w branży mechanicznej oraz informatycznej. Nauczyciele odbędą specjalistyczne kursy i szkolenia, które pozwolą na prowadzenie zajęć z uczniami oraz szkolenie dorosłych.

Pracownia CNC będzie się składać z dwóch pomieszczeń. W pierwszym na obrabiarkach sterowanych numerycznie uczniowie poznają zasady programowania i obsługi obrabiarek CNC. W drugim uczniowie będą mieli do dyspozycji komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, gdzie będą przygotowywać się na symulatorach oraz uczyć się programowania.

Z pracowni będą korzystać uczniowie kształcący się w takich zawodach jak technik mechanik, technik informatyk, czy operator obrabiarek skrawających. Są to zawody bardzo poszukiwane na rynku pracy w wielu zakładach produkcyjnych i usługowych w naszym regionie, w kraju i zagranicą.

To będzie najnowocześniejsza w powiecie mrągowskim, stworzona do praktycznej nauki zawodu, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. W pracowni znajdą się dwie profesjonalne obrabiarki CNC (tokarka i frezarka) wraz z symulatorami. Nowoczesne symulatory odzwierciedlają realną pracę na obrabiarkach CNC wraz z oprogramowaniem wspomagającym komputerowe projektowanie i nadzorowanie obróbki skrawaniem.

W pracowni CNC uczniowie nauczą się, nie tylko obsługi obrabiarek sterowanych komputerem, ale również wszystkiego tego, co jest niezbędne do napisania poprawnego programu dla obrabiarki.