Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem https://www.powiat.mragowo.pl.

Data publikacji strony internetowej:  maj 2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.05.2016 r.

1 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności