Rewitalizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Przejdź do - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

logo

W dniu 20.01.2021 r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie”.

Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 w Mrągowie.

20 stycznia 2021


Czytaj więcej o: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Przejdź do - Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”, Działanie 8.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”.

25 marca 2022


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski zakończył I etap rewitalizacji kamienicy stanowiącej zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont poddasza oraz dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 53 w Mrągowie”