Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

List od Nadburmistrza Miasta Remscheid

Przejdź do - List od Nadburmistrza Miasta Remscheid

 

 Szanowna Pani Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala

 

Z racji wyboru Pani na Starostę Powiatu Mrągowskiego

chciałbym złożyć Pani w imieniu swoim oraz w imieniu administracji i rady naszego miasta serdeczne życzenia i gratulacje.

Z racji nowych zadań życzę Pani zawsze dobrego wyczucia i powodzenia w nowej roli,

nowych zadaniach.

Proszę przekazać ode mnie gratulacje Panu Bogdanowi Kossakowskiemu

i Panu Pawłowi Długoborskiemu.

Cieszę się z naszej znajomości, pozdrawiam serdecznie.

 

Burkhard Mast-Weisz

Nadburmistrz Miasta Remscheid

 

17 stycznia 2019

Paweł Romaniuk


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

        Na podstawie  art.15 ust.2j ustawy z dnia 21 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),  Zarządu Powiatu w Mrągowie  ogłasza, że po przeprowadzonym  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzeniu na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. wybrano ofertę:

 

                     Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach

                     Plac Kościelny 5a,   11-730 Mikołajki

4 stycznia 2019

Zarząd Powiatu


Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Przejdź do - Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).

2 stycznia 2019

ZPRPO- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego


Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Stanisław Kamiński: W formie muszę być cały czas

18 grudnia 2018


PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

             na sprzedaż mienia ruchomego

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.2018 r. do godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65
  2. Minimalna cena SPRZEDAŻY podana jest w punkcie 1.
  3. Warunkiem dopuszczenia do sprzedaży jest :
  4. Złożenie pisemnej oferty na zakup sprzętu w terminie podanym w punkcie 2.
  5. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem sprzedaż mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65

13 grudnia 2018

Paweł Szczygłowski


Czytaj więcej o: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

uprzejmie informujemy, iż zmieniły się zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce. Weszły w życie nowe przepisy (Ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji), które zmieniają warunki i kryteria uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na terenie niemal całej Polski.  

SSE obejmowały 14 wydzielonych administracyjnie obszarów i tylko na ich terenie można było otrzymać preferencyjne warunki dla inwestycji. Oznaczało to, że firmy zainteresowane rozwojem swojego biznesu miały do dyspozycji zaledwie 0,08 % powierzchni kraju. Ograniczenia terytorialne zniechęcały lub eliminowały wiele firm z możliwości inwestowania. To z kolei przekładało się na nierówny rozwój Polski.

12 grudnia 2018

Magdalena Szulc - Departament Infrastruktury Strefy Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.


Czytaj więcej o: Zmiany zasad działania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce.

Uroczystości mrągowskiego Klubu HDK w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa

11 grudnia 2018


22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

Przejdź do - 22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

23 listopada 2018 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie odbył się  22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal.

Przegląd, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych miasta, powiatu, województwa,  organizowany przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, stwarza możliwość propagowania kultury teatralnej oraz prezentacji i wymiany doświadczeń  młodym aktorom i instruktorom teatralnym. Celem wydarzenia jest uczczenie pamięci tragicznie zmarłej członkini mrągowskiego Teatru Mańja – Kasi Kowal.

28 listopada 2018

Jolanta Malajkat


Czytaj więcej o: 22. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

Zmiana organizacji ruchu w Mrągowie

Informuję, że od dnia 29.11.2018 r. od godziny 12.00 do  2.12.2018 r. do godziny 19.00 obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacja ruchu, na czas trwania prac związanych z remontem torowiska przecinającego drogę krajową nr 16  na ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Mrągowie.

28 listopada 2018


Czytaj więcej o: Zmiana organizacji ruchu w Mrągowie

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Centrum  Kształcenia  Zawodowego i  Ustawicznego  w  Mrągowie ul. Mrongowiusza 65  zaprasza  do  składania ofert na  sprzedaż  mienia  ruchomego.

14 listopada 2018

Mirosław Moczydłowski


Czytaj więcej o: PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT