Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Termomodernizacja budynków szkół powiatu mrągowskiego

Powiat Mrągowski przeprowadził termomodernizację budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Projekt pn.:”Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

16 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Termomodernizacja budynków szkół powiatu mrągowskiego

Spotkanie świąteczno-noworoczne

W dniu 30 grudnia 2019 r. podczas XXI sesji Rady Powiatu w Mrągowie odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne, w którym udział wzięli radni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa, służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek powiatowych. Spotkanie było okazją do przekazania życzeń. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Rapkowski, w imieniu Rady Powiatu w Mrągowie, złożył najserdeczniejsze życzenia na Nowy Rok zgromadzonym gościom oraz za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom naszego powiatu.

16 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Spotkanie świąteczno-noworoczne

Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko

– pracownik socjalny do spraw pieczy zastępczej.

Termin składania ofert do 31.01.2020r. do godz. 15:30.

Treść ogłoszenia  wraz z załącznikami w załączeniu.

15 stycznia 2020


Uroczystość święceń biskupich

Przejdź do - Uroczystość święceń biskupich

Dnia 11 stycznia 2020 r. w katedrze Ełckiej pw. św. Wojciecha Starosta Mrągowski Barbara Kuźmicka-Rogala wzięła udział w uroczystości święceń biskupich ks. Adriana Galbasa Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego - Księża Pallotyni),  ustanowionych przez Papieża Franciszka.

14 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Uroczystość święceń biskupich

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

9 stycznia 2020


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 511  późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z  2019r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13 i ust. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 marca 2020r. do 30 listopada 2022 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

9 stycznia 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Podziękowanie

podziekowanie

3 stycznia 2020


Badania TK w ramach umowy z NFZ

Przejdź do - Badania TK w ramach umowy z NFZ

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o. o. w Mrągowie w dniu 1 sierpnia 2019 r. podpisał umowę z Warmińsko-Mazurskim Narodowym Funduszem Zdrowia na badania Tomografii Komputerowej. Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza specjalisty mogą wykonać badanie TK w ramach umowy z NFZ na jednym z najnowocześniejszych tomografów w regionie.

18 grudnia 2019

Prezes Zarządu - Brygida Schlueter-Górska


Czytaj więcej o: Badania TK w ramach umowy z NFZ

VII Półmaraton Mikołajkowy

Przejdź do - VII Półmaraton Mikołajkowy

W sobotę (8 grudnia) odbył się VII Półmaraton Mikołajkowy w Mikołajkach wraz z biegami dziecięcymi i młodzieżowymi oraz Mikołajkową Dyszką. Trasa Półmaratonu oraz biegu na 10 km przebiegała ulicami miasta, a następnie bardzo malowniczą drogą szutrową z Mikołajek do miejscowości Łuknajno, gdzie nastąpił nawrót biegu.

11 grudnia 2019


Czytaj więcej o: VII Półmaraton Mikołajkowy

Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej

Przejdź do - Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej

W środę 4 grudnia troje reprezentantów I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie: Alicja Graczyk, Paweł Staszczuk i Maksymilian Tallar z klasy 2a, pod opieką p. Justyny Kindziery, wzięło udział w  zawodach okręgowych IV edycji Olimpiady Statystycznej, które odbyły się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. 

9 grudnia 2019

I LO - Justyna Kindziera


Czytaj więcej o: Sukces młodzieży I LO w Olimpiadzie Statystycznej