Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Cykl spotkań skierowanych do seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR organizuje cykl spotkań skierowanych do seniorów.

W zakresie powyższego cyklu, w dniu  23 czerwca 2022 roku, odbędzie się webinarium pt. "Jak i czy inwestować za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych".

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78000&p_id=18. Poniżej w plikach do pobrania znajduje się Program szkolenia.

W II półroczu 2022 roku zaplanowane jest kolejne webinarium z cyklu spotkań skierowanych do Seniorów.

26 maja 2022

Wojewoda Warmińsko-Mazurski


Czytaj więcej o: Cykl spotkań skierowanych do seniorów

Psychologiczne badanie naukowe

Nazywam się Aleksander Smyrek, jestem studentem V roku psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu. Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach, portalach, fanpage'ach na social mediach linku do mojego badania naukowego. Badanie to jest częścią mojej pracy magisterskiej, a dotyczy poziomu odczuwanego stresu oraz czynników wpływających na jego wartość. Zarówno badanie, jak i moja praca, mają potencjał rozwojowy. Wyniki badania mogą w przyszłości posłużyć jako baza do rozwoju badań nad trenowaniem, ćwiczeniem i wzmacnianiem ludzkiej odporności na stres (prędkości powrotu do równowagi psychicznej po narażeniu na bodziec stresowy).

25 maja 2022

Aleksander Smyrek SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu


Czytaj więcej o: Psychologiczne badanie naukowe

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

życzenia

27 maja 2022


26 maja DZIEŃ MATKI

życzenia

26 maja 2022


Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Przejdź do - Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych skierowanych do maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach.

23 maja 2022

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe biorące udział  w konkursie, w którym komisja ma opiniować.

2. Członkowie komisji konkursowej, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych, o których mowa w punkcie 1 ogłoszenia, powoływani są do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 447) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2025 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.
 

19 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Przejdź do - XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

18 maja 2022

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie


Czytaj więcej o: XI Ogólnopolski Tydzień Świadomości Czerniaka

Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". To szansa na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności. Na realizację zadań MON przeznaczy w sumie 3.000.000 zł.

plakat

17 maja 2022

Ministerstwo Obrony Narodowej


Czytaj więcej o: Konkurs "Mur, ale historia Wojska Polskiego"

102. rocznica urodzin Jana Pawła II

„TOTUS  TUUS”

 

18 maja to dzień urodzin Karola Wojtyły – Papieża Św. Jana Pawła II. 

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę urodzin Papieża.  

Oddajmy hołd jednej z największych polskich osobistości wszech czasów. 

Dla nas Europejczyków Św. Jan Paweł II jest symbolem wolności

i pojednania między narodami. 

Wszyscy jesteśmy winni ogromną wdzięczność Wielkiemu Polakowi,

który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory. 

Niech 102. rocznica urodzin Jana Pawła II stanie się okazją do upamiętnienia 

Naszego Wielkiego Rodaka.

 

  

Samorząd Powiatu Mrągowskiego

18 maja 2022