Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (...) działajac na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Mrągowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za pierwsze półrocze 2019 roku. 

13 września 2019


Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Przejdź do - Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

1 września br. władze powiatu, miasta i liczni mrągowianie oddali hołd bohaterom w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

13 września 2019


Czytaj więcej o: Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Program finału akcji P jak Polski

Przejdź do - Program finału akcji P jak Polski

Fundacja Pro.pl zaprasza na finał akcji "To nasz język III" P jak polski, który odbędzie się w dniach 19-20 września 2019r.

11 września 2019


Czytaj więcej o: Program finału akcji P jak Polski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

Przejdź do - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

W dniu 10 września 2019r. w Mrągowie zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi. Planowany termin realizacji projektu: 2019-2020.

 

11 września 2019


Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II

W dniu 5 września w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w obecności wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2019. Z ramienia Powiatu Mrągowskiego umowę podpisał wicestarosta Paweł Długoborski, członek zarządu Grzegorz Maksymow oraz skarbnik powiatu Stanisław Woźniczak. 

10 września 2019


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo-Kosewo-Etap II

Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

herb powiatu

 
Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie w związku z nieodbytą XIV sesją Rady Powiatu w Mrągowie zwołaną na dzień 5.09.2019r. na godz. 15.30.

6 września 2019


Czytaj więcej o: Konferencja prasowa Zarządu Powiatu w Mrągowie

Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

6 września 2019

Paweł Langowski - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie


Czytaj więcej o: Dofinansowanie dla Powiatu Mrągowskiego

Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Przejdź do - Wręczenie  Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

 
Troje nauczycieli powiatowych szkół, którzy w sesji letniej zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymało w dniu 28 sierpnia 2019 r. Akty nadania stopnia awansu zawodowego.

3 września 2019

Oprac. Jolanta. Malajkat


Czytaj więcej o: Wręczenie Aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Życzenia

29 sierpnia 2019


Oświadczenie

W związku z niepodjęciem w dniu 27.08.2019 r. przez Radę Powiatu w Mrągowie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zmian budżetu powiatu na 2019r. Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że brak zwiększenia środków finansowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego” czyli termomodernizacji obiektów oświatowych I Liceum Ogólnokształcącego i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawna szkoła Zawodowa) spowoduje brak instalacji elektrycznej w remontowanych salach i pracowniach dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji pomieszczenia te nie będą mogły być wykorzystywane w procesie dydaktycznym do czasu wykonania nowej instalacji elektrycznej. Wyłączenie tych pomieszczeń z funkcjonowania szkoły sprawi ogromne trudności organizacyjne i dydaktyczne.

 

Wicestarosta

(-) Paweł Długoborski

29 sierpnia 2019