Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

plakat

16 września 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs informatyczny pt. "Szlakiem Mikołaja Kopernika"

Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

Przejdź do - Spotkanie z Senator Małgorzatą Kopiczko

14 września 2020 r. Wicestarosta Mrągowski Sławomir Prusaczyk spotkał się z Senator Małgorzatą Kopiczko. Tematem rozmów były najpilniejsze sprawy nurtujące nasz powiat, w szczególności te związane ze Szpitalem Mrągowskim. Zgodnie stwierdzono, iż przeprowadzenie audytu oraz postawione na jego podstawie wnioski i zalecenia pokontrolne wskazałyby podstawowe trudności szpitala i umożliwiły podjęcie stosownych kroków w celu poprawy funkcjonowania placówki, optymalizację wydatków i wprowadzenie ewentualnego planu naprawczego.

16 września 2020


Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Przejdź do - Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „ Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci z przedszkoli mających swoje siedziby na terenie powiatu mrągowskiego.

15 września 2020

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny pt: „Gady, płazy i owady pożyteczne występujące na terenie powiatu mrągowskiego”

70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Przejdź do - 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Od 12 września 2020 r. strażacy OSP w Nawiadach będą dumnie służyli pod nowym sztandarem!  Komitet Obchodów 70-tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach, działający od poczatku bieżącego roku, pozyskał darczyńców, którzy wsparli ideę jej członków i ufundowali sztandar dla OSP w Nawiadach. 

14 września 2020


Czytaj więcej o: 70. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawiadach

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

 

Szanowni Państwo 

 

           12 września br. przypada Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża - jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli.

           Upatrujemy szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w zwykłym, codziennym życiu.  Szybkie udzielenie pomocy znacznie zwiększa szanse na przeżycie.

           Warto  przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wyrażamy nadzieję, iż pomaganie będzie wypływało  nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca. 

Z  poważaniem

 

     Przewodniczący  Rady Powiatu                  Wicestarosta                                  Starosta Mrągowski

                 Roman Rapkowski                        Sławomir Prusaczyk                    Barbara Kuźmicka-Rogala

 

10 września 2020


Bieg Weterana

Przejdź do - Bieg Weterana

Stowarzyszenie Weteranów i Sympatyków 15bsap „SAPER ORZYSZ” w dn. 10/11.09.2020 r. organizuje CHARYTATYWNY BIEG WETERANA. Start o godz. 10:00 w dniu 10.09.2020 r., koniec 11.09.2020 r. o godz. 10:00. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest charytatywna zbiórka pieniędzy dla HOSPICJUM DZIECIĘCEGO w Olsztynie.

9 września 2020


Czytaj więcej o: Bieg Weterana

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

 

plakat

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, PFR oraz PFR Portal PPK 

zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie” dot. funkcjonowania i wdrożenia

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) 

Olsztyn, 15.09.2020 godz. 11:00, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

7 września 2020

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki


Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "PPK blisko Ciebie"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego nr PZ.242.3a.2020 z dnia 27.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

4 września 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

e-budownictwo

e-budownictwo informacja

31 sierpnia 2020

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Czytaj więcej o: e-budownictwo

Wsparcie dla DPS w walce z epidemią COVID-19, w ramach projektu „Pomagajmy Razem”