Informacje dla uchodźców z Ukrainy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ankieta dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety przez uchodźców z Ukrainy.

Ankieta ma na celu poznanie potrzeb obywateli tego kraju, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość.

16 sierpnia 2022

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Informacja dot. ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Materiały informacyjne, które mogą być przydatne w codziennej pracy osób udzielających informacji uchodźcom z Ukrainy.

  • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ;
  • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.;
  • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych;
  • Infolinia Europe Direct hotline and queries: 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim.

18 lipca 2022

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Czytaj więcej o: Informacja dot. ochrony tymczasowej oraz przeciwko handlowi ludźmi

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).

12 lipca 2022

Rzecznik Prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek organizującym pomoc obywatelom Ukrainy, co jest szczególnym wyzwaniem w świetle kolejnych nowelizacji specustawy, pragnę poinformować Państwa o możliwości bezpłatnego korzystania z działań organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla jednostek pomagających oraz dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl -dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim, na którym można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

7 czerwca 2022

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Czytaj więcej o: Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Przejdź do - Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie ponad 2200 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 52 krajów świata. Samych ofert z Polski jest ponad 160.

6 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Oferta zatrudnienia w Grupie Eurocash do osób z Ukrainy

Przejdź do - Oferta zatrudnienia w Grupie Eurocash do osób z Ukrainy

Jako Grupa Eurocash od początku wojny w Ukrainie angażujemy się na wielu płaszczyznach w działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Wsparcie kierujemy zarówno do naszych ukraińskich Pracowników oraz ich bliskich, jak również do wszystkich osób, które znalazły schronienie w naszym kraju. Oferujemy pracę w naszych magazynach, centrach dystrybucyjnych i sklepach na terenie całego kraju. Zapewniamy szkolenia stanowiskowe oraz wsparcie językowe.

1 kwietnia 2022

Sztab Kryzysowy Eurocash S.A.


Informacja w sprawie uchodźców z Ukrainy

W związku z prośbami szkół, związanych z dużym napływem uczniów z Ukrainy, stworzyliśmy dodatkowe strony edukacyjne w językach rosyjskim i ukraińskim.

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

Dostęp do serwisu w języku polskim: http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim: http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim: http://aztekium.pl/ru

1 kwietnia 2022

Grupa Aztekium.pl


Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracy lub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

1 kwietnia 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Czytaj więcej o: Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Weekend dla Ukrainy w dniach 26 - 27 marca 2022 r.

Szanowni Państwo,

w najbliższy weekend tj. 26-27 marca 2022 r. w godz.  9:00- 15:00 Oddział ZUS w Olsztynie organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. W sobotę i niedzielę placówki ZUS będą otwarte dla obywateli Ukrainy (lista placówek w załączniku „Weekend dla Ukrainy…). Pracownicy Zakładu pomogą wszystkim zainteresowanym założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożyć wniosek o świadczenie 500+.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

  •  polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  • adres mailowy osoby,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.
Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl.

Konsultanci infolinii udzielą informacji.

25 marca 2022

Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie


Czytaj więcej o: Weekend dla Ukrainy w dniach 26 - 27 marca 2022 r.

Ulotki z ważnymi informacjami dla obywateli Ukrainy