Komunikaty Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Drzewo Roku 2022 – ostatnie dni konkursu!

Zbliżamy się do decydującej fazy konkursu Klubu Gaja o tytuł Drzewa Roku 2022. W głosowaniu bierze udział 16 drzew z całej Polski, które znalazły się w finale. To drzewa szczególnie doceniane i lubiane przez społeczności lokalne, a także ważne elementy naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy chronić i szanować. W tym roku ostatni tydzień plebiscytu (24 – 30 czerwca) jest tajny, także do ostatniej chwili nie będziemy widzieli ile głosów mają poszczególne drzewa. Laureatem zostanie to drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów, a zwycięzcę ogłosimy już 1 lipca o godzinie 13.00. Będzie on reprezentował nasz kraj w konkursie europejskim Tree of the Year w 2023 roku. Zapraszamy do głosowania na www.drzeworoku.pl

21 czerwca 2022

Klub Gaja


Czytaj więcej o: Drzewo Roku 2022 – ostatnie dni konkursu!

Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

Tylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. W trwającym od 28 lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tys. osób, które ubiegają się o ponad 618 mln zł pomocy.

Wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

25 maja 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Biznes na wsi: coraz mniej czasu na złożenie wniosku o premię

Bezzwrotna premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

25 maja 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Bezzwrotna premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Uchylenie Rozporządzenia Nr 88 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie woj. Warmińsko-Mazurskiego

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  w Mrągowie informuje, iż uchyla się Rozporządzenie nr 88 Wojewody Warmińsko –Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021r, w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, które obowiązywało m.in. na terenie powiatu mrągowskiego.

Treść rozporządzenia poniżej w Plikach do pobrania.

4 maja 2022

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Informacja Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Przejdź do - Informacja Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Zwracam się do Państwa w sprawie rolnika w województwa warmińsko - mazurskiego, którego obora wraz ze stadem krów uległa spaleniu we wrześniu ubiegłego roku. Gospodarz wraz z rodziną utracili źródło utrzymania, a także źródło spłaty kredytu zaciągniętego na budowę obory. 

7 kwietnia 2022

Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie


Czytaj więcej o: Informacja Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Szkolenia e-learningowe dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, uczniów szkół rolniczych oraz przedstawicieli instytucji rolniczych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie od 01.04.2022 r. uruchamia kolejne szkolenie e-learningowe na platformie www.moodle.wmodr.pl.

Platforma e-learningowa stanowi wygodne narzędzie do uczestniczenia w szkoleniach „na odległość” w elastyczny i przyjazny dla użytkownika sposób. Dzięki temu, że jest ona w pełni zautomatyzowana, szkolenia dostępne są 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Platforma daje możliwość bezpłatnego udziału w dowolnym szkoleniu, w celu uzyskania lub uzupełnienia aktualnych zagadnień z branży rolniczej.

7 kwietnia 2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie


Czytaj więcej o: Szkolenia e-learningowe dla rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, uczniów szkół rolniczych oraz przedstawicieli instytucji rolniczych

Zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.  

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) znana jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem w 2013 r. Podobnie jak wówczas, także i teraz jest finansowana z budżetu krajowego.

Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii. Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby oraz wymieszania lub przyorania masy roślinnej.

31 marca 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Inwestycje w produkcję prosiąt – obszar A

O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. 

31 marca 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

18 marca 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Czytaj więcej o: 150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

Agro-Market24

Przejdź do - Agro-Market24

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

15 marca 2022

Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych