Nowa e-Usługa w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2024

Zaświadczenie potwierdzające, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu można już pobrać przez internet. Jest to kolejna usługa cyfrowa, umożliwiająca załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności przyjazdu do urzędu.

W obecnym systemie prawnym, w przypadku sprzedaży gruntu, na którym zlokalizowany jest użytek leśny objęty uproszczonym planem urządzenia lasu bądź decyzją wydaną na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (UPUL), Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu.

Zaświadczeń potwierdzających czy działka jest objęta UPUL żądają notariusze, gdyż muszą sprawdzać, czy do działki nie ma ustawowych praw pierwokupu. Warto pamiętać, że umowa zawarta z naruszeniem prawa pierwokupu jest umową nieważną. 

Jak pobrać zaświadczenie przez internet?

Zaświadczenie można uzyskać poprzez serwis mapowy powiatu mrągowskiego https://mragowski.e-mapa.net/. Po kliknięciu w ikonę koszyka, należy wybrać opcję Wnioski i formularze, następnie zaznaczyć Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzania lasu, podać swoje dane, wskazać nieruchomość, kliknąć Wygeneruj dokument i dokonać opłaty skarbowej. Wniesienie opłaty jest możliwe za pomocą systemu PayByNet.

Jakie jeszcze usługi świadczymy przez internet?

Za pomocą serwisu mapowego można także wygenerować mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, dane z ewidencji gruntów i budynków,  zakup transakcji rejestru cen.

Więcej informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/p,41,wydzial-geodezji-kartografii-katastru-i-gospodarki-nieruchomosciami

Autor: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska