Nieruchomości na sprzedaż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

11 stycznia 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2024 r. o godz. 10:00

Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

23 października 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kozłowo, Gmina Sorkwity

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), § 3.1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

23 października 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kozłowo, Gmina Sorkwity

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb Zełwągi, Gmina Mikołajki

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.), § 3.1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

23 października 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej - obręb Zełwągi, Gmina Mikołajki

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - miasto Mrągowo obręb nr 4

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Mrągowie Nr 273/2084/2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - miasto Mrągowo obręb nr 4. 

5 września 2023


Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obręb Zełwągi Gmina Mikołajki

ZARZĄDZENIE NR 30/2023 STAROSTY MRĄGOWSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.) zarządzam co następuje:

22 sierpnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obręb Zełwągi Gmina Mikołajki

Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obręb Kozłowo Gmina Sorkwity

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 STAROSTY MRĄGOWSKIEGO z dnia 21 sierpnia  2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 28 ust. 1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) zarządzam co następuje:

22 sierpnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu obręb Kozłowo Gmina Sorkwity

Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Obręb Górkło Gmina Mikołajki

ZARZĄDZENIE NR  28/2023 STAROSTY MRĄGOWSKIEGO z dnia  21  sierpnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa  przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Na podstawie art.11 ust.1, art.13 ust.1, art. 23 ust.1 pkt 7, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.) zarządzam co następuje:

22 sierpnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Obręb Górkło Gmina Mikołajki

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

22 sierpnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

22 sierpnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00