Nieruchomości na sprzedaż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 9ºº

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:
- w dniu 6 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A  został przeprowadzony III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rybnie Gmina Sorkwity

7 czerwca 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 9ºº

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań ma zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego

5 czerwca 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

OGŁOSZNIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że w Starostwie Powiatowym w Mrągowie wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

15 maja 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Inulec gmina Mikołajki

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 STAROSTY MRĄGOWSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – nieruchomości  oznaczonej jako działka nr 87/3 o pow.0,0816 ha położona w obrębie Inulec gmina Mikołajki na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej  działki nr 87/4.

26 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Inulec gmina Mikołajki

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

- w dniu 17 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tałtach Gmina Mikołajki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 50/6, o powierzchni 0,1902 ha, księga wieczysta OL1M/00027957/9,

- cena wywoławcza 50.000,00 zł,

- najwyższa cena osiągnięta w przetargu 51.000,00 zł,

- nabywcami nieruchomości ustalono Panią Katarzynę Magdalenę Majdan i Pana Dariusza Marka Jedlina – nabywających nieruchomość na współwłasność.

24 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2213) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

- w dniu 24 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie:

1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha.
Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M0002095/7.

2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha.
Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7. 

24 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Mrągowie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 
ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RYBNIE GMINA SORKWITY stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:
nieruchomość rolna oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 37/1, o powierzchni 0,5480 ha, zabudowana budynkiem byłego internatu o powierzchni użytkowej 643,69 m², dla działki prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00019646/7. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć telekomunikacyjną. Opis użytków Br-R IVa. Cena wywoławcza 500.000,00 zł.

12 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RYBNIE GMINA SORKWITY stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

4 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, że w Starostwie Powiatowym w Mrągowie wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

16 grudnia 2022


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowych

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1, §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości lokalowych wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł).

16 grudnia 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowych