Lepsza diagnostyka – nowa jakość w mechanice pojazdów samochodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

plakat

Starostwo Powiatowe w Mrągowie, przy współpracy z firmą NuMedia z Olsztyna, pozyskało 1.655.472,56 zł środków z Unii Europejskiej na realizację trzech projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z Działania RPWM.02.04.000 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tych projektów powstaną dwie nowoczesne pracownie dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych na warsztatach mechanicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Wkład własny Powiatu Mrągowskiego wyniesie 184.768 zł. Z tego na wyposażenie pracowni w nowoczesne urządzenia, sprzęt i narzędzia będzie kwota 737.517 zł.

Lepsza diagnostyka – nowa jakość w mechanice pojazdów samochodowych – 01.08.2019 r. – 30.09.2020 r.

Wartość ogółem – 426.522,50 zł

Dofinansowanie UE – 383.614,50 zł

Wkład własny - 42.908,00 zł

Środki trwałe – 220.060,00 zł

Adaptacja pomieszczenia w warsztatach szkolnych CKZiU, remont z wymianą podłogi i instalacji. Zakup nowoczesnego wyposażenia stacji diagnostycznej wraz z meblami i narzędziami. Nastąpi modernizacja kierunków kształcenia w branży mechaniki samochodowej. Nauczyciele odbędą specjalistyczne kursy i szkolenia, które pozwolą na prowadzenie zajęć z uczniami oraz szkolenie dorosłych.

W ramach projektu powstanie zupełnie nowa pracownia do diagnostyki samochodowej. Będzie ona wyposażona w wiele nowoczesnych urządzeń i narzędzi znajdujących się na wyposażeniu profesjonalnych stacji diagnostycznych. Uczniowie na zajęciach praktycznych będą się kształcić w realnych warunkach jak u pracodawców.

Za otrzymane środki finansowe starostwo nie tylko wyremontuje i doposaży warsztaty CKZiU, ale również zaoferuje płatne staże, darmowe kursy i doradztwo zawodowe dla uczniów, a także kursy doszkalające dla nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje, tak potrzebne na współczesnym rynku pracy.