Komunikaty Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Szanowni Państwo
Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Mrągowie wyznaczona została strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), obejmująca obręb administracyjny miejscowości Piecki w gminie Piecki w powiecie mrągowskim.

W załączeniu znajduje się Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie  z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich. 

O grypie ptaków: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-grypie-ptakow 

16 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-23”

Przejdź do -  ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-23”

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że : w dniach 17-26 maja 2023 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem m.in. systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza .

Celem treningu jest skuteczne powiadomienie ludności cywilnej o wykryciu zagrożenia oraz zapoznanie ludności z sygnałami powszechnego ostrzegania.

15 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: ĆWICZENIE „RENEGADE/SAREX-23”

„Trenuj jak żołnierz” – bezpłatne 16-dniowe szkolenie wojskowe

Przejdź do - „Trenuj jak żołnierz” – bezpłatne 16-dniowe szkolenie wojskowe

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleń wojskowych pn. „Trenuj z wojskiem” zorganizowano nabór na poszerzoną wersję projektu o nazwie „Trenuj jak żołnierz”. 

16-dniowe, bezpłatne szkolenie, przeprowadzane w jednostkach wojskowych, skierowane jest dla osób w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiadających obywatelstwo polskie. 

4 maja 2023

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: „Trenuj jak żołnierz” – bezpłatne 16-dniowe szkolenie wojskowe

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

2 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Ogłoszenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

Przejdź do -  Ogłoszenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

Szanowni Państwo
Informujemy, że na terenie Gminy Piecki, w miejscowościach GANT i GŁOGNO oraz na terenie Gminy Sorkwity, w miejscowości BOROWO,BOROWSKI LAS, KOZŁOWO, MARADKI, ROZOGI, RYBNO Wojewoda Warmińsko-Mazurski na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, określił obszar zagrożony wścieklizną zwierząt. 

28 kwietnia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

27 kwietnia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

26 kwietnia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Dołącz do nas – projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował

Przejdź do - Dołącz do nas – projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego  projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. 

17 kwietnia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Dołącz do nas – projekt „Trenuj jak żołnierz” wystartował

OBWIESZCZENIE

obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego

31 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Zgłoszenia do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 22.03.2023r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2023.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) i zapisami Uchwały Nr LXIV/292/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz Uchwały LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu w Mrągowie, ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

W skład Komisji Konkursowej wejdą:
a) przedstawiciele Zarządu Powiatu w Mrągowie,
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

22 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Zgłoszenia do Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w 2023 r.