Komunikaty Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) u ptaków dzikich.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 5a, 7, 8a, 8c lit. c, pkt 8e, 10 i 11 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) oraz art. 60 lit. b, art. 64 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. Urz. L. 84 UE. z 31.3.2016 r. str. 1, z późn.zm.) i art. 63 ust. 1, art. 64 rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64) zarządza się, co następuje:

5 marca 2024

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie


Czytaj więcej o: Rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczeniaŻołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania. Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

28 lutego 2024

Zastępca Kierownika Grupy Operacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ćwiczenia DRAGON-24

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dragon-24--najwazniejszy-sprawdzian-taktyczny

27 lutego 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Informujemy, że w pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

22 lutego 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Przejdź do - Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Szanowni Państwo,
Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

9 lutego 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

obwieszczenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego

15 stycznia 2024

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Infolinia dla osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim

Infolinia dla osób bezdomnych

7 grudnia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Infolinia dla osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

3 listopada 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Legioneloza - informacje dla osób podróżujących

Szanowni Państwo, 
w plikach do pobrania znajduje się ulotka informacyjna dotycząca Legionelozy i Legionelozowego zapalenia płuc. 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną informacją. 

30 października 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


KOMUNIKAT

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

27 września 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT