Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych na fanpage'u Powiatu Mrągowskiego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na oficjalnym fanpage’u Powiatu Mrągowskiego na portalu Facebook

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

30 marca 2022


Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych na fanpage'u Powiatu Mrągowskiego