Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych na fanpage'u Powiatu Mrągowskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 marca 2022

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na oficjalnym fanpage’u Powiatu Mrągowskiego na portalu Facebook

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starosta Mrągowski z siedzibą przy ul. Królewieckiej 60A, 11-700 Mrągowo adres e-mail: starostwo@powiat.mragwowo.pl tel. 89 741 01 50

Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z : iod@powiat.mragowo.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach oficjalnego fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://pl-pl.facebook.com/powiatmragowo/ w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest promocja powiatu mrągowskiego.

Odbiorcy danych – komu przekazywane są dane

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook Meta Platforms Ireland przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminie Facebook’a.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).