Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zadania pn.: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2024 – 2030 z perspektywą do roku 2032.

I. Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie, przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczone na stronie www.powiat.mragowo.pl, otrzymano cztery oferty:

11 kwietnia 2024

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Czytaj więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mrągowskiego na lata 2024 – 2030 z perspektywą do roku 2032”

4 kwietnia 2024

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.), § 3.1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

STAROSTA  MRĄGOWSKI
OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
stanowiącej własność Skarbu Państwa:

2 kwietnia 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 19-03-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”.

22 marca 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa”

INFORMACJA

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 15-02-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

29 lutego 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Informacja

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 13-02-2024 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Wycena nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego”.

23 lutego 2024

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Informacja

INFORMACJA

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (netto) na realizację w 2024 r. usługi wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w miejscowości Faszcze 23, Gmina Mikołajki wyłoniono Wykonawcę ww. usługi Firmę TRAPER Grażyna Majewska, prowadzącą działalność pod adresem Marcinkowo 179, 11-700 Mrągowo.

18 stycznia 2024


Informacja

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 29-09-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 1-28/7 Miasto Mrągowo”

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 03-10-2023 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 3.075,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: Nieruchomości AA Januszewscy SC, 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7.

4 października 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla części Gminy Mrągowo"

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 04-04-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla części Gminy Mrągowo”. 

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 20-04-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowy o wartości 109.470,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7. 

24 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

17 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie