Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na "Utworzenie elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie"

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 16-01-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 23-01-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 124.990,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
Pracownia Geodezyjna GLOBAL-GEO,
19-300 Ełk ul. Mickiewicza 9B/9.

25 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi"

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 19.09.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie :„Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi”.
2. Termin składania ofert do dnia  26.09.2022 r. do godz. 08:30.
3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 26.09.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 119310 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

TC-SOFT 
ul. Katowicka 5/30,
78-300 Świdwin.

30 listopada 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


INFORMACJA

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 14-10-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Konwersja bazy danych egib w części dotyczącej budynków do obiektowej bazy egib.fdb z kontrolą parametrów spójności z bazą Ewopis”. 

   2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27-10-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 33.997,20 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOJAN,
ul. Ks. Witolda 11, 10-067 Olsztyn. 

15 listopada 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na „Podział działki nr 16-75/69, 16-75/78, 16-75/111 obręb Stama Gmina Sorkwity”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 26-07-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Podział działki nr 16-75/69, 16-75/78, 16-75/111 obręb Stama Gmina Sorkwity

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 1-09-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie
Zamówienia (*)/Umowy (*) o wartości 2.500 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

„GEO-TECHNIKAUsługi Geodezyjne
ul. Polna 19,
11-700 Mrągowo

7 września 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie budowy pomostu i altany nad jez. Babięty Małe w Kozłowie

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że w dniach 14.06 – 07.07.2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie budowy pomostu i altany nad jez. Babięty Małe w Kozłowie.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 29 lipca 2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowyo wartości 61.800 zł brutto Wykonawcy Panu Kamilowi Gołasiowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

  KAMIL GOŁAŚ USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE
  Wojnwo 17d,
  12-220 Ruciane-Nida

29 lipca 2022


Zapytanie ofertowe na "Zakup dwóch kopiarkodrukarek"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 19-09-2022 r. zamieszczono w BIP-ie Starostwa Powiatowego Zapytanie ofertowe, znak: ZP.272.7.2022, na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych (netto) o nazwie: „Zakup 2 kopiarkodrukarek”. 

20 września 2022


Zapytanie ofertowe „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia  05.07.2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 2. Termin składania ofert do dnia  12.07.2022 r.  do godz. 09 : 00
 3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie Zaproszenie do składania ofert do zadania pod nazwą “Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury w miejscowości Kozłowo” - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie
 4. W wyniku rozeznania rynku, dnia 29 lipca 2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowy o wartości 3.500 zł brutto Wykonawcy Panu Mariuszowi Iwanowiczowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

  „VARIA” Mariusz Iwanowicz,
  Różnowo 66L,
  11-001 Dywity

8 lipca 2022


Zapytanie ofertowe na "Usunięcie rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a rejestrem gruntów"

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 07-06-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a rejestrem gruntów”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 10-06-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 37.000,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
11-532 Wilkasy
ul. Spacerowa 7.

4 lipca 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.), §3.1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.2213).

STAROSTA  MRĄGOWSKI
OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

stanowiącej własność Skarbu Państwa:

nieruchomość gruntowa położona w Grabowie Gmina Mrągowo, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 289/2, o powierzchni 0,7057 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr  OL1M/00002185/5. Nieruchomość niezabudowana. Opis użytków: RIVa, N ( nieużytek w części podmokły). Działka jest silnie zakrzaczona oraz porośnięta drzewami. Na działce znajdują się  pozostałości po dawnych budynkach, kamienne fundamenty, gruz, śmieci. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa. Przy granicy  działki  po stronie drogi gminnej  przebiega sieć  elektroenergetyczna.  Działka posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej. 

Cena wywoławcza wynosi  141 520 zł. brutto (w tym 23%VAT).

27 czerwca 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na "Dostawę licencji wraz z usługami składowymi”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 28.04.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa licencji wraz z usługami składowymi”.

 2. Termin składania ofert do dnia  02.05.2022 r.  do godz. 10:00.

 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 02.05.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 25815,24 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

4Netic Wilkasy,
ul. Lipowa 29,
11-500 Giżycko

14 czerwca 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie