Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 29-09-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 1-28/7 Miasto Mrągowo”

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 03-10-2023 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 3.075,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: Nieruchomości AA Januszewscy SC, 11-700 Mrągowo ul. Warszawska 7.

4 października 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla części Gminy Mrągowo"

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 04-04-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Przetworzenie mapy zasadniczej hybrydowej do postaci numerycznej wektorowej dla części Gminy Mrągowo”. 

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 20-04-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowy o wartości 109.470,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7. 

24 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), §3 ust.1 i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

17 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Mrągowskiego”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 28-03-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Mrągowskiego”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 05-04-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowy )o wartości 8.462,40 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

URBI-USŁUGI TECHNICZNE Andrzej Olszewski,
ul. Szarych Szeregów 5, 10-072 Olsztyn. 

13 kwietnia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


INFORMACJA

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 07-02-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Przeliczenie osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Mrągowskiego na układ PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 14-02-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowy o wartości 65.000,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
SPEKTRUM Geodezja i Nieruchomości sp. z o.o.,
ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo

15 lutego 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Utworzenie elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie"

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 16-01-2023 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 23-01-2023 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 124.990,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
Pracownia Geodezyjna GLOBAL-GEO,
19-300 Ełk ul. Mickiewicza 9B/9.

25 stycznia 2023

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi"

1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 19.09.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie :„Dostawa macierzy wraz z usługami składowymi”.
2. Termin składania ofert do dnia  26.09.2022 r. do godz. 08:30.
3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 26.09.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 119310 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

TC-SOFT 
ul. Katowicka 5/30,
78-300 Świdwin.

30 listopada 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


INFORMACJA

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 14-10-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Konwersja bazy danych egib w części dotyczącej budynków do obiektowej bazy egib.fdb z kontrolą parametrów spójności z bazą Ewopis”. 

   2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27-10-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 33.997,20 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEOJAN,
ul. Ks. Witolda 11, 10-067 Olsztyn. 

15 listopada 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na „Podział działki nr 16-75/69, 16-75/78, 16-75/111 obręb Stama Gmina Sorkwity”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 26-07-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Podział działki nr 16-75/69, 16-75/78, 16-75/111 obręb Stama Gmina Sorkwity

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 1-09-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie
Zamówienia (*)/Umowy (*) o wartości 2.500 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

„GEO-TECHNIKAUsługi Geodezyjne
ul. Polna 19,
11-700 Mrągowo

7 września 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie budowy pomostu i altany nad jez. Babięty Małe w Kozłowie

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że w dniach 14.06 – 07.07.2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Budowa pomostu rekreacyjnego oraz małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Kozłowo” w zakresie budowy pomostu i altany nad jez. Babięty Małe w Kozłowie.

  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 29 lipca 2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Umowyo wartości 61.800 zł brutto Wykonawcy Panu Kamilowi Gołasiowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą

    KAMIL GOŁAŚ USŁUGI STOLARSKO-BUDOWLANE
    Wojnwo 17d,
    12-220 Ruciane-Nida

29 lipca 2022