Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 26-04-2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie  Umowy o wartości  59 800,14 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Pcnet Grześkiewicz Zaliński Spółka Jawna,
10-350 Olsztyn,
Żeromskiego 5/2a.

25 maja 2022


Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 06-05-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 14-37 obręb Rybno Gmina Sorkwity”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 17-05-2022 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*) o wartości 2.500,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Wasilewski,
11-700 Mrągowo,
ul. Wolności 26A.

25 maja 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 28.05.2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

 2. Termin składania ofert do dnia  04.05.2022 r.  do godz. 13:00.

 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 05.05.2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 10122,90 zł brutto dla wykonawcy działającego pod nazwą:

BLACKLINE S.C.
ul.Chmielewskiego 20 C,
70-028 Szczecin

 

19 maja 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno stanowiący własność Powiatu Mrągowskiego znajdujący się na wyposażeniu warsztatów szkolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2022r o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

11 maja 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na "Utworzenie elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”

1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 31-03-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Utworzenia elektronicznej bazy operatów technicznych wchodzących w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mrągowie”.

2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 08-04-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 70.500,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Pracownia Geodezyjna GLOBAL-GEO,
19-300 Ełk ,
ul. Mickiewicza 9B/9.

22 kwietnia 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


OGŁOSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Uno, stanowiącego własność Powiatu Mrągowskiego, znajdującego się na wyposażeniu warsztatów szkolnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 10-tej w budynku szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie, ul. Mrongowiusza 65 (aula).

13 kwietnia 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Informacja o wyniku I przetargu  ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 04 kwietnia 2022 r. o godz.930

- w dniu 4 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie  Olszewo Gmina Mikołajki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 o powierzchni 0,1835 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr OL1M/00025486/2, będącej własnością Skarbu Państwa, 

- wpłynęła 1 oferta, spełniająca warunki przetargu określone w ogłoszeniu o przetargu, 

12 kwietnia 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: INFORMACJA

Zapytanie ofertowe pt. „Roczna usługa FortiGate Cloud Mangement, Analysis and 1 Year Log Retention dla nowego urządzenia FG-200F”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 04/ 04 / 2022 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Roczna usługa FortiGate Cloud Mangement, Analysis and 1 Year Log Retention dla nowego urządzenia FG-200F".
 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 05 / 04 / 2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 5350,50 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:
  SPRINT S.A. o/Gdańsk
  Ul. Budowlanych 64E
  80-298 Gdańsk

5 kwietnia 2022


Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia  04 / 04 / 2022 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie : „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

 2. Termin składania ofert do dnia 08 / 04 / 2022 r.  do godz. 12:00.

 3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie BIP pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,9866,zapytanie-ofertowe-na-zamowienie-publiczne-o-wartosc-nie-przekraczajacej-130-000-zlotych-netto-i-nazwie-dostawa-sprzetu-komputerowego-oraz-oprogramowania

5 kwietnia 2022


Zapytanie ofertowe na "Podział działki nr 4-121/15 Miasto Mrągowo”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 18-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Podział działki nr 4-121/15 Miasto Mrągowo”

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09-03-2022 r. r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 1.200,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Wasilewski,
  11-700 Mrągowo,
  ul. Wolności 26A

25 marca 2022

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami