Zamówienia publiczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 25.03.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
  11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na „Modyfikację ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 22.09.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Modyfikacja ewidencji gruntów w zakresie oznaczenia klasoużytków – rowów (własność Skarbu Państwa)”.

 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 11.10.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOJAN”,
  10-067 Olsztyn, ul. Ks. Witolda 11.

12 października 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Zapytanie ofertowe na "Dostawę drukarek i oprogramowania systemowego”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 27.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa drukarek i oprogramowania systemowego”.

 2. Termin składania ofert do dnia  28.07.2021 r.  do godz. 07:30.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 28.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 9.922,41 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  4NetiC Wojciech Micewicz
  Wilkasy, ul. Lipowa 29
  11-500 Giżycko

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Zapytanie ofertowe na "Dostawę tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących"

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 26.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa tonerów do urządzeń drukujących i kopiujących”.

 2. Termin składania ofert do dnia  27.07.2021 r. do godz. 13:00.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 10.500,51 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  BLACKLINE S.C.
  ul. Chmielewskiego 20c
  70-028 Szczecin

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Zapytanie ofertowe na "Dostawę licencji wraz z usługami składowymi”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 26.07.2021 r.  została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa licencji wraz z usługami składowymi”.

 2. Termin składania ofert do dnia  28.07.2021 r.  do godz. 10:00.
 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 28.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 38.847,09 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  4NetiC Wojciech Micewicz
  Wilkasy, ul. Lipowa 29
  11-500 Giżycko

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Zapytanie ofertowe na "Zmianę stosu technologicznego Syriusz STD”

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie informuje, że dnia 01.06.2021 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Zmiana stosu technologicznego Syriusz STD”.

 2. Termin składania ofert do dnia  16.07.2021 r.  do godz. 15:00.

 3. W wyniku rozeznania rynku, dnia 27.07.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 4.674 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

  VOLARIS Marcin Ziemiański
  ul. Sympatyczna 18/18
  35-314 Rzeszów

4 sierpnia 2021

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie


Zapytanie ofertowe na zamówienie publiczne o wartość nie przekraczającej 130 000 złotych (netto) i nazwie „Dostawa serwera, UPSa, macierzy backupowej i oprogramowania do Starostwa Powiatowego w Mrągowie”

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13A, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 4-121/14, o powierzchni 0,0612 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 184,31 m², dla działki nr 4-121/14 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00010958/4. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i gazową. Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł.

24 czerwca 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 11/05/2021 r. została wszczęta procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 0000 zł netto o nazwie: „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania”.

 2. Termin składania ofert do dnia  17/05/2021 r.  do godz. 12:00.

 3. Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie pod adresem: https://www.bip.powiat.mragowo.pl/a,8924,zapytanie-ofertowe-na-dostawe-sprzetu-komputerowego-oraz-oprogramowania .

 4. W wyniku rozeznania rynku, dnia 18/05/2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia o wartości 9 377,52 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: IT BUSINESS GROUP Sp. z o.o., ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków.

19 maja 2021


Zapytanie ofertowe na „Inwentaryzację osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki”

 1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 01-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Inwentaryzacja osnowy wysokościowej na terenie Gminy Piecki”.
 2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 19-03-2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 45.000,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: GEO-TECHNIKA Usługi Geodezyjne Paweł Możdżeń, 11-700 Mrągowo ul. Polna 11.

19 maja 2021

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami