Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualne informacje, ogłoszenia o konkursach oraz ich rozstrzygnięcia znajdują się w "Aktualnościach" w zakładce "Organizacje pozarządowe".

 

Artykuły

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

21 lutego 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o ogłoszeniu w 2020 roku Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków trwa od 14 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., a rozstrzygnięcie nastąpi do 15 maja 2020 r.

18 lutego 2020

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu promocji województwa

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

6 października 2015

Agnieszka Kęsik


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Szanowni Państwo,

uprzejmie, informuję, iż dnia 1 marca 2018 r. została uchwalona znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r.

 

7 grudnia 2018

Paweł Romaniuk, Agnieszka Kęsik


Czytaj więcej o: STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

8 października 2018


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

11 września 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

9 marca 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 26. 01. 2018r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

26 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" oraz Uchwały Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018.

 

26 stycznia 2018


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

4 października 2017


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Pliki do pobrania