Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Uprzejmie informuję, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 z późn. zm.) stowarzyszenia oraz fundacje działające na terenie powiatu mrągowskiego, które przyjmują w gotówce lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 euro  (bez względu na to, czy płatność to pojedyncza operacja czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane) organizacja ta staje się „organizacją obowiązaną” stosownie do treści w/w artykułu.

12 grudnia 2023


Czytaj więcej o: Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Starosta Mrągowski uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie - „Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

19 października 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

E-Biuletyn sierpień 2023

W plikach do pobrania znajduje się sierpniowe wydanie e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

6 września 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: E-Biuletyn sierpień 2023

E-biuletyn – lipiec 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

2 sierpnia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sfinansowanie kosztów naprawy sprzętu biurowego w Biurze Porad Obywatelskich w Mikołajkach.

27 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Herb Powiatu Mrągowskiego

 

Powiat Mrągowski

  

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2022

 

 

Mrągowo, maj 2023r.

21 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2023.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 257/1910/2023 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Webinarium pt. „Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa – możliwości i ograniczenia”

W plkach do pobrania znajduje się notatka z webinarium pt. "Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa - możliwości ograniczenia", zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Euopejskiej w dniu 28 lutego br. 

8 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


E-biuletyn – luty 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

28 lutego 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Pliki do pobrania