Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2023.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 257/1910/2023 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Webinarium pt. „Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa – możliwości i ograniczenia”

W plkach do pobrania znajduje się notatka z webinarium pt. "Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa - możliwości ograniczenia", zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Euopejskiej w dniu 28 lutego br. 

8 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


E-biuletyn – luty 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

28 lutego 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


E-Biuletyn styczeń 2023

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

7 lutego 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest do młodych organizacji:
* mających siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
* nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022) oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023).

27 stycznia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Wybory do Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027

Informujemy, że do 4 stycznia br. można zgłaszać propozycje organizacji pozarządowych kandydujących do udziału w pracach Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Organizacje wyłaniane są w procedurze wyborczej. 

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w BIP: 
https://bip.warmia.mazury.pl/2423/ogloszenie-o-naborze-organizacji-pozarzadowych-kandydujacych-do-skladu-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021-2027-km-fewim-2021-2027.html

4 stycznia 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym dot. opracowania dokumentów RODO.
Podczas szkolenia oraz indywidualnego doradztwa zostaną opracowane dokumenty dot. prawidłowego wywiązywania  się z obowiązków wynikających z ustawy RODO.

28 listopada 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Program szkoleniowo-doradczy z zakresu RODO skierowany do organizacji pozarządowych

Zaproszenie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO oraz Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

21 listopada 2022


Ogłoszenie konsultacji

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13 października 2022


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji

Pliki do pobrania