Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

E-Biuletyn sierpień 2023

W plikach do pobrania znajduje się sierpniowe wydanie e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

6 września 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: E-Biuletyn sierpień 2023

E-biuletyn – lipiec 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

2 sierpnia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sfinansowanie kosztów naprawy sprzętu biurowego w Biurze Porad Obywatelskich w Mikołajkach.

27 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Herb Powiatu Mrągowskiego

 

Powiat Mrągowski

  

SPRAWOZDANIE

z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego
z Organizacjami Pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2022

 

 

Mrągowo, maj 2023r.

21 czerwca 2023


Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w roku 2023.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 257/1910/2023 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r, w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

10 maja 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Webinarium pt. „Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa – możliwości i ograniczenia”

W plkach do pobrania znajduje się notatka z webinarium pt. "Małe firmy i duży biznes w Horyzoncie Europa - możliwości ograniczenia", zorganizowane z inicjatywy Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Euopejskiej w dniu 28 lutego br. 

8 marca 2023

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


E-biuletyn – luty 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

28 lutego 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


E-Biuletyn styczeń 2023

Zapraszamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". 

7 lutego 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW) do skorzystania z nieodpłatnej pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Oferta skierowana jest do młodych organizacji:
* mających siedzibę na terenie województwa warmińsko - mazurskiego
* nie posiadających Polityki Rachunkowości oraz planu kont.

Doradca księgowy pomoże w założeniu Polityki Rachunkowości, w tym planu kont, zaksięgowaniu podstawowych operacji, a także pomoże w sporządzeniu CIT-8 (styczeń 2022) oraz Sprawozdania Finansowego za 2022 rok (marzec 2023).

27 stycznia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Pliki do pobrania