Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Aktualne informacje, ogłoszenia o konkursach oraz ich rozstrzygnięcia znajdują się w "Aktualnościach" w zakładce "Organizacje pozarządowe".

 

Artykuły

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

11 września 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

9 marca 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 26. 01. 2018r. został ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

26 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" oraz Uchwały Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018.

 

26 stycznia 2018


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały Rady
Powiatu w Mrągowie w sprawie „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

4 października 2017


Czytaj więcej o: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2011 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

12 września 2017

Zarząd Powiatu w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z Uchwałą Nr LV/348/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

20 lutego 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach

UWAGA! KONKURSY – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Od 3 września 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 395 z późn. zm.).

W związku z powyższym w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizacji zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017 obowiązują nowe wzory ofert, umów oraz sprawozdań. Wymienione dokumenty dostępne są w plikach do pobrania poniżej treści.

27 stycznia 2017

Anita Zyśk


KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 17. 01. 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXVI/135/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 listopada 2016r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

Pliki do pobrania