Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Mrągowie w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zapytania ofertowego z 26 sierpnia 2022r. dotyczącego prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Wojciech Kuc,
ul. Mrongowiusza 24/1
11-700 Mrągowo

15 września 2022


Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Przejdź do - Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Do 12 września można zgłaszać Organizację, Pozarządowca, Samorząd i Przedsiębiorcę godnych naśladowania - z uwagi na kończące się wakacje organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu naboru wniosków konkursowych.  

12 września 2022

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu zgłoszeń do 19. konkursu "Godni Naśladowania"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

I. Postanowienia ogólne
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art.190 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447)oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego”.

2 września 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie na terenie Powiatu Mrągowskiego w okresie od 1 grudnia 2022r. do 31 grudnia 2024 r. trzech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.”

2 września 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Konkurs Godni Naśladowania

Przejdź do - Konkurs Godni Naśladowania

Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd i Przedsiębiorca – to kategorie w konkursie „Godni Naśladowania”. Już można zgłaszać do 19. edycji konkursu osoby, organizacje i instytucje, które wyróżnia szczególna działalność na rzecz innych i troska o dobro wspólne.

10 sierpnia 2022

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Czytaj więcej o: Konkurs Godni Naśladowania

E-biuletyn sierpień 2022

Zapraszamy do zapoznania się z sierpniowym wydaniem e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

2 września 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Przejdź do - Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

W imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”, realizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat”. Polega on na opisaniu ekopraktyki, czyli działania, które może mieć pozytywny wpływ na klimat i dlatego warto wdrożyć je w domu, np. w celu oszczędzania wody, energii elektrycznej czy niemarnowania żywności. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu.

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 22 lipca.

20 lipca 2022


Czytaj więcej o: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

e-biuletyn czerwiec 2022

Czerwcowe wydanie e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie".

7 lipca 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”


Artykuł pt. Wynagrodzenie brutto a netto

Na stronie Fundacji Togatus Pro Bono oraz na portalu społecznościowym Facebook ukazał się czerwcowy artykuł dotyczący "Wynagrodzenie brutto a netto"

https://www.facebook.com/fundacja.togatus

https://fundacja.togatus.pl/wynagrodzenie-brutto-a-netto/

1 lipca 2022

Fundacja Togatus Pro Bono


Pliki do pobrania