Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz organizacji

Wykaz organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu mrągowskiego.

Wykaz został przygotowany w oparciu o dane z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie. Prosimy o sprawdzanie danych zawartych w wykazie i przesyłanie do  Starostwa ich aktualizacji.

Ankieta aktualizacyjna

31 maja 2021


Czytaj więcej o: Wykaz organizacji

Konkurs „Bitwa Regionów”

Przejdź do - Konkurs „Bitwa Regionów”

Rozpoczął się nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do  Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin znajdują się na stronie www.bitwaregionow.pl

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2022 r.

25 maja 2022

Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie


Czytaj więcej o: Konkurs „Bitwa Regionów”

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Powiatu Mrągowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie art. 5a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz rozdziału X Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/148/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3. 11. 2020 r.

25 maja 2022


KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu mrągowskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) i postanowieniami Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłaszając otwarty konkurs ofert, powołuje Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Zarząd Powiatu w Mrągowie

na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z  2020r.,  poz. 1057 ze zm.), Uchwały Nr XLIX/219/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2022 rok” oraz Uchwały LI/227/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2022 ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022.

18 maja 2022


Czytaj więcej o: ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2022

Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej podjął całkowicie apolityczną inicjatywę doprowadzenia do zmiany przepisów, które absolutnie bezzasadnie utrudniają, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiają działanie społecznych stowarzyszeń członkowskich.

W związku z tym powstał społeczny zespół / forum przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich w celu opracowania propozycji i doprowadzenia do takich zmian w przepisach, które zlikwidują bezzasadne utrudnienia w działaniu tych organizacji.  W najbliższym czasie odbędzie się zebranie przedstawicieli stowarzyszeń zainteresowanych udziałem w tym zespole. Zebranie odbędzie się w formie wideokonferencji przy użyciu zwykłej przeglądarki internetowej, a więc udział w zebraniu nie będzie pociągał za sobą konieczności poniesienia jakichkolwiek kosztów. Nie będzie też trzeba instalować w swoim komputerze żadnej dodatkowej aplikacji. Będzie można zabierać głos i przedstawiać swoje postulaty zmian w obowiązujących przepisach.

16 maja 2022

Zespół ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń


Czytaj więcej o: Pismo dotyczące prac Zespołu ds. Przepisów Dotyczących Stowarzyszeń

Ostatnie bezpłatne szkolenie online dla NGO

plakat

9 maja 2022

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"


Czytaj więcej o: Ostatnie bezpłatne szkolenie online dla NGO

Informacja Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

W obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl -dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcomi uchodźczyniom z Ukrainy.

Oferujemy bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16,  przez dedykowany formularz.

Proponujemy również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci - migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

21 kwietnia 2022

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej


Program KLUB 2022

Przejdź do - Program KLUB 2022

Uwaga ruszyła strona internetowa na której znajdziecie niezbędne informacje o Programie. Nabór wniosków już ruszył i będzie trawł do 6 czerwca 2022 r.
Uwaga kluby!!!! W związku ze zminą Operatora Krajowego, którym teraz jest KZ LZS przed złożeniem wniosku należy przeprowadzić ponowną rejestrację do generatora AMODIT (zajmuje kilka minut)- zeszłoroczne i jeszcze wcześniejsze loginy w przypadku Programu  KLUB, nie będą działać. 

14 kwietnia 2022

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS


Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 194/1325/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16 marca 2022 r.. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7 kwietnia 2022

Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Pliki do pobrania