Projekty i programy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zawarcie umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd"

cppc

 

W dniu 02.05.2024 r. Powiat Mrągowski zawarł ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu, w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi Cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania 1.045.499,51 zł, w tym dofinansowanie 849.999,59 zł.

17 maja 2024


Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Przejdź do - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany w kwocie 296 376,30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

24 marca 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

„Mieszkanie dla absolwenta”

 oraz

„Dostępne mieszkanie” 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:

„Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”. 

„DOSTĘPNE MIESZKANIE”

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, mieszkających w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:
1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

16 listopada 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Czytaj więcej o: Samodzielność-Aktywność-Mobilność „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Informacja o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 domom pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Mrągowie oraz DPS Ewangelicki Dom Opieki ARKA w Mikołajkach otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczone na pomoc w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz zakup środków ochrony osobistej i niezbędnego wyposażenia.

obraz             obraz

15 listopada 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie


Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Logo Polski ŁadPolski Ład

W ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Mrągowski otrzymał dwie promesy wstępne na łączną sumę 15 627 500 zł.

7 listopada 2022


Czytaj więcej o: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

19 października 2022


Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat"

Dofinansowanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej"

plakat

20 maja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie