„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowany w kwocie 296 376,30 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat

    Plakat