Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2016

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Program podpisał Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Lubowidzki i stanowi załącznik  do Uchwały Nr XXVI/135/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 listopada 2016 r.

Autor: Anita Zyśk

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo Powiatu Mrągowskiego

    logo Powiatu Mrągowskiego