Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2016

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim zwanego dalej "Zespołem", jest Uchwała Nr 199/1343/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06.03.2014r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim. Wynika to z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym i Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 2 czerwca 2011 r, w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2011-2020.

Zespół jest organem konsultacyjno-opiniodawczym i inicjatywnym Zarządu Powiatu Mrągowskiego. Do głównych zadań Zespołu należy:

 1. ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie,
 2. promowanie ekonomii społecznej,
 3. inicjowanie i wspieranie współpracy, w tym partnerstw publiczno-prywatnych, pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
 4. inicjowanie działań wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 5. współudział w tworzeniu dokumentów (programów, projektów) dotyczących ekonomii społecznej
 6. zapewnienie spójności działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Skład Zespołu:

 1. Monika Olewszkiewicz-Adamska - przedstawicielka Burmistrza Mrągowa,
 2. Dorota Długozima-Cyba - przedstawicielka Wójta Sorkwity,
 3. Paweł Gowkielewicz - przedstawiciel Burmistrza Mikołajki,
 4. Elżbieta Mierczak - przedstawicielka Wójta Mrągowo,
 5. Ewa Kiryluk - przedstawicielka Spółdzielni Handlowej w Pieckach oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie,
 6. Dorota Pęczek - Przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach,
 7. Teresa Nowaka - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach,
 8. Agnieszka Kurczewska - Wójt Gminy Piecki,
 9. Ewa Kowalska - przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy,
 10. Jolanta Kowalczyk - przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
 11. Leszek Twarogowski - przedstawiciel Mazurskiego Eko-Klastra,
 12. Zofia Wojciechowska - przedstawicielka Stowarzyszenia Zielone Dzieci w Mrągowie,
 13. Antoni Karaś - przedstawiciel Zarządu Powiatu Mrągowskiego,
 14. Radosław Tęcza - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie, Inkubator Ekonomii Społecznej w Mrągowie,
 15. Anita Chudek - przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Mrągowie
 16. Jolanta Mojzych - przedstawiciel Inkubatora Ekonomii Społecznej w Mrągowie,
 17. Łukasz Ruszczyk,  Katarzyna Cieplińska -przedstawicielka Mrągowskiej Spółdzielni Socjalnej PROFIT

 

Zarząd Zespołu:

 • Przewodnicząca - Teresa Nowacka
 • Wiceprzewodnicząca - Jolanta Kowalczyk
 • Sekretarz - Leszek Twarogowski

 

 Podstawa prawna:

Autor: Anita Zyśk