KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2023

Starosta Mrągowski ogłasza nabór zgłoszeń na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób niepełnosprawnych Powiatu Mrągowskiego na lata 2024-2027. 

Zgłoszenie kandydatów należy składać w formie pisemnej na formularzu: „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”, stanowiącym plik do pobrania do niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, lub listownie, z dopiskiem: „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” , w terminie do 1 grudnia 2023 r.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie