Nowy projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2021

Powiat Mrągowski w partnerstwie z firmą Nu Media Elżbiety Jażdżewskiej z Olsztyna, pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kolejny projekt w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. W tym roku rozpocznie się nabór w nowym zawodzie: elektromechanik samochodowy oraz powstanie na warsztatach mechanicznych nowoczesna pracownia elektrotechniki samochodowej. Uczniowie będą kształcić się praktycznie m.in. w zakresie samochodów hybrydowych i elektrycznych.

 

loga

Projekt "Elektromechanik pojazdów samochodowych - nowy zawód w CKZiU w Mrągowie" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 2. Kadry dla gospodarki

Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów z CKZiU w Mrągowie poprzez wprowadzenie nowego zawodu ‘Elektromechanik pojazdów samochodowych’ w szkole branżowej I stopnia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy w branży motoryzacyjnej, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodów, doposażenie szkolnych pracowni

W ramach projektu realizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych u nauczycielek i nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym instruktorek i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

ZADANIA W PROJEKCIE:

1. DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ - Pracownia Elektromechaniki Samochodowej
2. WPROWADZENIE NOWEGO ZAWODU
3. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

EFEKTY PROJEKTU:

- wyposażona Pracownia Elektromechaniki Samochodowej
- opracowany Model Współpracy
- opracowany program nauczania nowego zawodu
- wykwalifikowana kadra nauczycielska
 

Wartość projektu: 496 057,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 421 648,87 zł