ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami poniżej w "Plikach do pobrania".

 

Odpowiedzi na pytania 

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach programu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

Pytanie 1

„W minimalnych wymaganiach technicznych są zapisy:

Ad2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

poz.3 - Rozdzielczość

Czy akceptowalna jest rozdzielczość 600x600 dpi (domniemywam że chodzi o rozdzielczość główną druku która jest stosowana w większości urządzeń z przeznaczeniem do małego biura - cenowo ok 1200 - 1500zł lub do1200x1200 dpi poprzez optymalizację druku cenowo ok 2000zł i powyżej)”

Odpowiedź: nie – określnie w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego PZ.2424.3a.2020 parametry odnoszące się do urządzenia wielofunkcyjnego pozostają bez zmian

 

Pytanie 2

„Ad3 Telewizor 43"

poz.9 Częstotliwość odświeżania

- Czy akceptowalna jest częstotliwość 50Hz lub 60HZ (Obecnie dla telewizorów przy wielkości ekranu matrycy 43" częstotliwość odświeżania ma 50Hz lub 60Hz, 100Hz matryce występują głównie w telewizorach powyżej 50"-55” z przeznaczeniem np do grania na konsolach)”  

Odpowiedź: nie - określnie w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego PZ.2424.3a.2020 parametry odnoszące się do telewizorów pozostają bez zmian.       

 

Pytanie 3

„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w formularzu ofertowym podali producentów i modele oferowanego sprzętu wraz z podaniem dołączonego oprogramowania (laptopy) ?

W naszej opinii znacząco pomoże to Zamawiającemu w weryfikacji ofert Wykonawców pod względem ich zgodności z wymogami postawionymi w zapytaniu.

Bez wskazania przez Wykonawców np. producenta i modelu oferowanego laptopa niemożliwa będzie rzetelna weryfikacja jego parametrów  np. typu procesora i jego wydajności, ilości i rodzaju wbudowanych portów, pojemności i typu pamięci i dysku twardego, rodzaju matrycy oraz wersji oferowanego oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe)

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania przez Wykonawców w formularzu ofertowym producentów i modeli oferowanego sprzętu i wersji oprogramowania ?”

Odpowiedź: nie - Zamawiający wymaga, aby w ofercie były podane informacje zawarte w formularzu będącym załącznikiem Nr 2 do Zapytania ofertowego PZ.242.3a.2020.

 

Pytanie 4

„Ostatnio mamy do czynienia  z nasileniem się procederu oferowania przez niektórych nieuczciwych Wykonawców w przetargach publicznych/zapytaniach komputerów  z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows kupionymi w cenie 20-30 zł na portalu aukcyjnym Allegro (lub instalowania na nowych komputerach licencji Microsoft Authorized Refurbisher MAR dedykowanych dla sprzętu poleasingowego, recertyfikowanego, odnowionego)

Prokuratura prowadzi już wobec tych Wykonawców dochodzenia.

Pozornie system operacyjny jest aktywowany i działa prawidłowo. Po czasie okazuje się że producent systemu operacyjnego-firma Microsoft zdalnie blokuje ten system użytkowany na laptopie. Okazuje się najczęściej że była to licencja grupowa dedykowana dla szkolnictwa wyższego lub deweloperów oprogramowania. Gminy i szkoły a tym bardziej uczniowie nie są uprawnieni do użytkowania tego typu licencji.

Uniemożliwieniu takiego procederu zapobiega "wpisanie"  klucza licencyjnego systemu operacyjnego w BIOS komputera. Takie uprawnienia posiadają producenci komputerów ,których narzędzia pozwalają na nieusuwalne "wpisanie" kluczy licencyjnych systemu Windows w BIOS. Zapobiega to instalacji oprogramowania systemowego niewiadomego pochodzenia przez nieuczciwych Wykonawców.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby wymagany system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny "zapisany" w BIOS ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny „zapisany” w BIOS. Zgodnie z wymaganiami minimalnymi dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu i wykazanie legalności zainstalowanego systemu odpowiadającego celowi prowadzonego postępowania tj. „Wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie