Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020

Działając na podstawie pkt. 10 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.3.2020 z dnia 07.08.2020r. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego , w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym. 

Jednocześnie informuje się, że niezwłocznie zostanie ogłoszone postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie