ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2020

logo FE. RP. UE

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.)

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w tym:

a) 87 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem
b) 3 urządzenia wielofunkcyjne
c) 3 telewizory.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.
  4. Ilość wymienionego wyżej sprzętu komputerowego i audiowizualnego może ulec zmianie w zakresie +10%. W przypadku zwiększenia przez Zamawiającego ilości tych środków Wykonawca dostarczy je za cenę jednostkową podaną w ofercie.   

 

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach programu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczonej wersji?

Odpowiedź: Tak, a gdy to jest niemożliwe – oświadczenie. 

Pytanie 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6

Czy jest możliwość przesunięcia terminu dostawy (realnie możliwe, że o ok. 2 – 3 tygodnie więcej)

Odpowiedź: Nie. 

Pytanie 7

Czy wystarczającą ochroną będzie zintegrowany w systemie Windows program antywirusowy Microsoft Defender?

Odpowiedź: Nie, zalecany byłby dodatkowy program antywirusowy.

Pytanie 8

Czy wystarczające jest to, że Office 2019 jest wstępnie fabrycznie zainstalowany, przygotowany do aktywacji, ale gotowy do pracy po wpisaniu kodu i aktywacji przez użytkownika po przypisaniu go do jego konta Microsoft?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 

Czy akceptowalna jest klasyczna torba na laptopa tj. jedna komora na laptopa wewnętrzna i jedna kieszeń zewnętrzna na akcesoria (np. zasilacz)? 

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne o parametrach urządzenia wielofunkcyjnego dotyczy szybkości druku: prędkość druku w czerni (jakość robocza) do 20 str./min, prędkość druku w kolorze (jakość robocza) do 16 str./min, prędkość druku w czerni (ISO) do 7,5 str./min, prędkość druku w kolorze (ISO) do 5,5 str./min?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 11

Czy dopuszcza się telewizor 50” z parametrem Picture Quality Index 3000?

Odpowiedź: Tak.

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami poniżej w "Plikach do pobrania"

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie