Potwierdzanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2020

Zgodnie z §45a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420), elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Ta jednorazowa zmiana sposobu przedłużenia ważności elektronicznych legitymacji studenckich umożliwi studentom uzyskanie przedłużenia ważności legitymacji studenckiej na drugi semestr roku akademickiego 2019/2020, po odwieszeniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia, a jednocześnie zapewni studentom nieprzerwane korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania ważnej legitymacji studenckiej (potwierdzenie statusu studenta).

Autor: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin

Pliki do pobrania