Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

Informujemy, iż zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie, pracującej na potrzeby Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, ul. Kormoranów 1, Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie dokonuje systematycznych badań wprowadzanych do środowiska ścieków (12 razy w roku) oraz prowadzi monitoring stanu wód odbiornika ścieków - Jeziora Juno (6 razy w roku).

Protokoły z badań przekazywane są organowi wydającymi pozwolenie tj. Staroście Mrągowskiemu. 

Dotychczasowe badania (kwiecień 2017 r. - grudzień 2019 r.) nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych parametrów ścieków określonych w w/w pozwoleniu ani pogorszenia stanu wód odbiornika ścieków.

Z wynikami pomiarów można zapoznać się w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo, pokój nr 38, w godz. 8.00-16.00 (pn.) lub 7.30-15.30 (wt.-pt).