Kolejna nasza szkoła zawodowa z dofinansowaniem na zagraniczne staże dla uczniów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2019

loga

Nasza druga szkoła zawodowa – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie otrzymała dofinansowanie na zagraniczne staże dla uczniów.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie otrzymało dofinansowanie ze środków programu POWER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany z EFS w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

Po Zespole Szkół Nr 2 w Mrągowie, również wniosek złożony dla CKZiU przeszedł procedurę konkursową i otrzymał dofinansowanie w wysokości 150 tys. euro (641.685 zł).

Realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie projekt pn. „Zagraniczne praktyki drogą rozwoju zawodowego” obejmie wsparciem 52 uczniów, którzy w okresie dwóch lat odbędą 4-tygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii i Irlandii. Szanse na taki wyjazd będą mieli uczniowie klas trzecich technikum we wszystkich zawodach, w których kształci placówka na poziomie szkoły średniej.

W tym tygodniu rozpoczęła się właśnie rekrutacja dla pierwszej grupy na przyszłoroczny wyjazd (marzec/kwiecień) do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Rekrutacja dotyczy uczniów w zawodach technik przetwórstwa mleczarskiego i technik organizacji reklamy. Niestety, ale liczba miejsc jest ograniczona (10 osób) i do wyjazdu zostaną zakwalifikowani uczniowie spełniający warunki formalne i z największą liczbą uzyskanych punktów przed Komisją Rekrutacyjną.

W tym roku szkolnym (kwiecień/maj 2020) jeszcze jedna grupa uczniów wyjedzie na staże do Irlandii, do Trelly. Będzie to 16 osobowa grupa techników pojazdów samochodowych i informatyków. Rekrutacja została zaplanowana w pierwszej połowie listopada br.

W roku 2021 młodzież CKZiU czekają dwa wyjazdy do Hiszpanii (Walencja i Granada).

Wyjazdy na staże zagraniczne są w całości dla uczniów bezpłatne. Odbędą również bezpłatnie zajęcia z języka hiszpańskiego i angielskiego. Na miejscu w czasie wolnym czekają na nich ciekawe wycieczki  i poznawanie regionów, gdzie będą przebywać. Otrzymają także kieszonkowe na drobne wydatki.

Regulamin i stosowne formularze znajdują się na stronach szkoły i Starostwa.

plakat

plakat