„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2019

projekt

W dniu 04.04.2019r. Zarząd Powiatu Mrągowskiego podpisał umowę na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego”.

Wykonawcą robót zostało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. ,11-700 Mrągowo ,ul. Przemysłowa 8 oraz Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, 11-731 Sorkwity, Maradki 32.

Całkowity zakres prac polega na wykonaniu robót budowlanych w niżej wymienionych obiektach:

  1. Wykonanie termomodernizacji I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sobczyńskiego 1Aw Mrągowie w ramach zadania pn: „Docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie”.
  2. Wykonanie termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych MCK (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) w ramach zadania pn: „Rozbudowa i unowocześnienie istniejącej bazy szkolnictwa zawodowego, samochodowego - mechanicznego i dostosowanie do standardów unijnych i wymogów podstawy programowej dla danego zawodu w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 65A, na dz. nr 85/3”.

Całkowity koszt prac budowlanych to 4 720 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Dofinansowanie na realizację całego projektu wynosi 2 773 127,57 zł z czego 2 717 127,57 zł jest kwotą dofinansowania na roboty budowlane.

Wkład własny Powiatu Mrągowskiego wynosi 2 002 872,43 zł.

Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2019r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie