Rekrutacja do projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania",

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2018

W związku z realizacją projektu "Technik obsługi turystycznej - nowe wyzwania", który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy nauczycieli i nauczycielki kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorki praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowiedo podnoszenia swoich kwalifikacji !

 

Wsparcie obejmie szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz staże w przedsiębiorstwie patronackim Rainbow Tours.

 

Planowana tematyka:

  1. Kurs rezydentów turystycznych
  2. Kurs animatorów czasu wolnego
  3. Kurs j. angielski branżowy w turystyce
  4. Kurs instruktorów pierwszej pomocy IFACC
  5. Szkolenie doskonalące w formie wyjazdu studyjnego
  6. Staże praktyczne nauczycieli

 

Przedsięwzięcie realizowane na rzecz:Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur - Ekonomia wody

 

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

Autor: Biuro Projektu- Elżbieta Jażdżewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie