Środowisko naturalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt" Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

W dniu 04.06.2017 r. została powołana Komisja Konkursowa rozstrzygająca konkurs plastyczny pt: „Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego”. W skład Komisji Konkursowej zasiedli:

- Przewodniczący Rady Powiatu – Jacek Kiśluk

- Przedstawiciel Nadleśnictwa Strzałowo – Adam Cisowski

- Przedstawiciel Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Beata Zaborowska

- Przedstawiciel Mrągowo 24 – Paweł Krasowski

W trakcie spotkania Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

a)      w kategorii przedszkole

I miejsce – Krystian Hornicki (Przedszkole Samorządowe „Promyczek”
w Mikołajkach).

II miejsce – Aleksandra Kompatzka (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bożem).

III miejsce – Piotr Jaroń (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bożem).

6 czerwca 2018

Magdalena Kaczmarczyk


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt" Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2018r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte  ochroną  gatunkową  (Dz.U. z 2018r. poz.645)  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  informuje,  że zmianie uległy wzory wniosków  o odszkodowania za wyrządzone szkody.

16 maja 2018


Czytaj więcej o: Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Wpłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych

Szanowni Państwo !

 

W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zgodnie z pismem z dnia 26 kwietnia 2018r KOWR  OT w Olsztynie, przypominamy  o dokonywaniu wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych ( ustawa z dnia 22maja 2009r. –Dz.U. z 2015 roku, pozycja 2122) w wysokości 0,1% wartości netto od rzeczy ruchomych , będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

W załączeniu kopia pisma KOWR OT w Olsztynie

 

8 maja 2018

Janusz Stecka


Konkurs Plastyczny pt. " Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny pt: „Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego”. W związku z tym prosimy nauczycieli, aby zapoznali uczniów z regulaminem konkursu oraz zachęcili wychowanków do wzięcia udziału w/w konkursie.

25 kwietnia 2018

Ewa Połomka


Czytaj więcej o: Konkurs Plastyczny pt. " Populacje zagrożonych gatunków zwierząt z siedlisk Powiatu Mrągowskiego"

Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu

Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzania lasu

Zaświadczenie stwierdzające czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją Starosty Mrągowskiego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  wydaje się na wniosek (wzór wniosku poniżej).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (ul. Królewiecka 60A, pok. Nr 56 II p.)

w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, pozostałe dni 9:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP O/Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617,

międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

 

25 kwietnia 2018

Anna Świder


Czytaj więcej o: Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Starosta Mrągowski, realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.), dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r. Historyczne zanieczyszczenie ziemi stanowi także szkoda w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat (w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz. U. z 2014r. poz. 1789 z późn. zm.),

Identyfikacji dokonuje się poprzez:

1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na terenie powiatu przed dniem 30 kwietnia 2007r.;
2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
4. w razie potrzeby – wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.

12 marca 2018

Anna Świder


Czytaj więcej o: HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Przejdź do - Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal, w której partnerem  jest Starostwo Powiatowe w Mrągowie.

 

23 sierpnia 2017

Monika Kurta


Czytaj więcej o: Akcja Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych Recal

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Dnia 20.06.2017r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

 

22 czerwca 2017

Katarzyna Kaczyńska


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. ,,Małe i duże drapieżniki występujące w lasach Powiatu Mrągowskiego”.

Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Ukształtowanie powierzchni

Jak wspomniano już w dziale "Położenie", teren powiatu znajduje się w obrębie dwóch, różnych jednostek fizjograficznych, różniących się od siebie geomorfologią, ale przede wszystkim wyniesieniem nad poziom morza.

27 lipca 2011


Czytaj więcej o: Ukształtowanie powierzchni