Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja

Przejdź do - Informacja

Przewodniczący Rady Powiatu w Mrągowie informuje, że w związku z zarządzeniem przerwy sesji Rady Powiatu w Mrągowie do 16 lipca 2019 r.,  a także okolicznościami, które towarzyszyły ogłoszeniu przerwy, uznał za stosowne wystąpienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dokonanie oceny prawidłowości podjętych działań. Jednocześnie poinformuję o podjętych działaniach, niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska Wojewody.

 

10 lipca 2019


Czytaj więcej o: Informacja

NOMINACJA

10 lipca 2019


338 493 zł na likwidację barier transportowych w Powiecie Mrągowskim

2 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie odbyło się podpisanie umowy między Powiatem Mrągowskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D. Dzięki przystąpieniu do programu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie otrzymają środki na zakup nowych pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym tych, które poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich. Wszystkie trzy projekty, które ubiegały się o dofinansowanie ze środków PFRON, uzyskają środki we wnioskowanej wysokości. Łączna wartość projektu to 338 493 zł. Umowę podpisali: ze strony PFRON- Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego - Pan Janusz Surmacz, ze strony Powiatu Mrągowskiego- Pani Barbara Kuźmicka-Rogala - Starosta Mrągowski oraz Pan Paweł Długoborski - Wicestarosta.

 

4 lipca 2019


Czytaj więcej o: 338 493 zł na likwidację barier transportowych w Powiecie Mrągowskim

System Obsługi Wsparcia w Powiecie Mrągowskim

W dniu 2 lipca br. Powiat Mrągowski podpisał porozumienie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

System Obsługi Wsparcia jest to nowoczesna platforma, która w przyszłości umożliwiać będzie zarówno osobom niepełnosprawnym jak i jednostkom działającym na ich rzecz, składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON bez wychodzenia z domu. Głównym celem jest zwiększenie dostępności do oferowanej pomocy. Dzięki uczestnictwie w SOW wnioskodawcy z naszego powiatu nie tylko uzyskają informacje o możliwych dofinansowaniach, ale również będą mogli złożyć wniosek, dokonać ewentualnych wyjaśnień czy uzupełnić braki, zapoznać się ze wzorem umowy oraz podpisać ją i rozliczyć. Dostęp do Systemu będzie bezpłatny.

 

4 lipca 2019


Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

4 lipca 2019


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Na podstawie § 7 i 8 uchwały Nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostką budżetowym i zakładowi budżetowemu, będących powiatowymi jednostkami organizacyjnymi Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego.

Przetarg odbędzie się 16.07.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie mieszczącego się przy ul. Nowogródzkiej 1 (w sali konferencyjnej)

Cena wywoławcza wynosi 7500zł, natomiast postąpienie ustala się na kwotę minimum 200,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego ciągnika w kwocie równej 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy nr 60203000451110000002427420 prowadzony w BNP Paribas Bank Polska S.A. do 16.07.2019 r., do godz. 900.

Wszelkich informacji udziela Pan Łukasz Serafin – nr tel. 89 741 95 88

28 czerwca 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

27 czerwca 2019


Film instruktażowy dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

24 czerwca 2019


Przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

19 czerwca 2019


WAKACJE

18 czerwca 2019