Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

Powiat zabezpieczył na realizację zadania kwotę 5 080 000 zł, na którą składa się dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  2 377 151,91 zł

Wyłoniono wykonawcę robót :  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych Sp. z o.o.  Gajewo, ul. Węgorzewska  4 ,  11-500 Giżycko  za kwotę  4 991 326,29 zł.

 

1 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

KOMUNIKAT

29 lipca 2019


Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

W dniach 20 i 21 lipca 2019 roku w Mikołajkach odbyły się uroczyste obchody z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, która uczestniczyła w organizowanym przedsięwzięciu.

 

22 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia  05.07.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:  

https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6929/details  

w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

18 lipca 2019


Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

17 lipca 2019


Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

16 lipca 2019


Wyjaśnienia w sprawie zwolnień pracowników Warmia Due sp. z o.o. Mrągowo

W związku z informacjami dotyczącymi zakładu Warmia Due sp. z o.o pojawiającymi się w mediach społecznościowych informuję, że sprawa problemów pracowników tej Firmy znana jest Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mrągowie od początku restrukturyzacji zakładu.

Na bieżąco śledzimy poczynania właściciela, a w związku z jego pismem otrzymanym dnia 3 lipca br. informującym, że zamierza rozwiązać umowy z pracownikami spółki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, tj. przyczyn ekonomicznych ( art. 30 § 1 pkt. 1 ustawy Kodeks pracy, w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników) Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie podjął działania w wyniku których :

  • poinformowano pracowników na spotkaniu w dniu 10 lipca br. o możliwościach i formach pomocy, jakie może zaoferować Urząd,
  • udzielono odpowiedzi na stawiane przez pracowników pytania i wyjaśniono wątpliwości,
  • uzgodniono terminy rejestracji w tutejszym Urzędzie osób zwalnianych,
  • objęto aktywnym pośrednictwem osoby zwalniane,
  • nawiązano kontakt z firmami działającymi na lokalnym rynku pracy, zatrudniającymi krawcowe i szwaczki, informując je o napływie wykwalifikowanej kadry z zakładu Warmia.

Jednocześnie informuję, że PUP Mrągowo jest w stałym i bezpośrednim kontakcie ze Starostą Mrągowskim jako organem urzędu oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Oferty pracy dla wszystkich pracowników poszukujących pracę można znaleźć pod adresem www.mragowo.praca.gov.pl . Pracownicy Urzędu służą pomocą wszystkim zainteresowanym.

Dyrektor PUP

mgr Ewa Kowalska

 

15 lipca 2019


AKCJA INFORMACYJNA PROGRAMU 500 PLUS MRĄGOWO

Od 1 lipca program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. W dniach 24 czerwca – 31 lipca pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach akcji informacyjnej wyruszą busami do powiatów w regionie. Będą służyć pomocą wszystkim osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu.

Termin przyjazdu busa informacyjnego do Mrągowa: 22 lipca (poniedziałek), godz.13.00.

Lokalizacja: Parking za budynkiem Starostwa Powiatowego w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A.

Pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym dniu będą służyli informacją i pomocą osobom zainteresowanym skorzystaniem z programu 500 plus.

 

15 lipca 2019


Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Przejdź do - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

W dniu 12 lipca 2019 roku odbyły się wojewódzkie obchody "Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej" organizowane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Uroczystości miały miejsce w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego Parafia PW. Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Psłęckiej. Powiat Mrągowski reprezentowali Pani Barbara Kuźmicka-Rogala Starosta Mrągowski i Pan Paweł Długoborski Wicestarosta Mrągowski.

 

15 lipca 2019


Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Powiecie Mrągowskim

Pierwszy etap rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie mrągowskim został zakończony. Drugi etap, to etap uzupełniający do poszczególnych klas.

Pomimo dużych problemów z wolnymi miejscami w szkołach publicznych w większych miastach, informujemy że w naszym powiecie są jeszcze wolne miejsca w Liceach Ogólnokształcących, Technikach i Branżowych Szkołach I Stopnia w poszczególnych zawodach.

Ważną informacją dla kandydatów jest to, że funkcjonuje Bursa Międzyszkolna w Mrągowie, zapewniająca opiekę całodobową dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem zamieszkania.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatów szkół.

12 lipca 2019