Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Raport o stanie powiatu w 2018 roku

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie opublikowano raport o stanie powiatu mrągowskiego za rok 2018. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie samorządu.

31 maja 2019


Czytaj więcej o: Raport o stanie powiatu w 2018 roku

Uroczystość obchodów 20-lecia MOPR

Przejdź do - Uroczystość obchodów 20-lecia MOPR

Pani Barbara Kuźmicka-Rogala uczestniczyła w obchodach 20-lecia Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które odbyły się 24 maja 2019 roku w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajkach.

 

29 maja 2019


PODZIĘKOWANIA

29 maja 2019


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

Numer KW

Nr działki, powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości

Terminy wnoszenia opłat

Uwagi

1

miasto Mrągowo obręb nr 5

OL1M/00022090/8, OL1M/00020642/9

udział 14/100 w działce nr 50/5 o powierzchni 0,0269 ha

lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 84,97 m², lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 45,46 m²

Obszar na którym znajduje się nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A52MUS w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

sprzedaż na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

300.000,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu

 

28 maja 2019


Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

23 maja 2019


Uroczysta Sesja w Sorkwitach

Przejdź do - Uroczysta Sesja w Sorkwitach

Dnia 16 maja 2019 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy w Sorkwitach z okazji 640-lecia historii Sorkwit.

21 maja 2019


Czytaj więcej o: Uroczysta Sesja w Sorkwitach

VIII SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

VIII SESJA RADY POWIATU w Mrągowie VI kadencji, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. (czwartek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

20 maja 2019


Czytaj więcej o: VIII SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

Rejestracja kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiecie mrągowskim - film dla kandydatów

17 maja 2019


Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

13 maja 2019


Nowy Sezon Żeglarski 2019

Przejdź do - Nowy Sezon Żeglarski 2019

W dniu 4 maja 2019 roku Pani Starosta Barbara Kuźmicka-Rogala uczestniczyła w uroczystościach otwarcia sezonu żeglarskiego w Mikołajkach.

 

13 maja 2019