Nieruchomości na sprzedaż

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Załącznik do Uchwały nr 142/939/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych.

(poniżej w Plikach do pobrania).

5 maja 2021


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Załącznik do Uchwały nr 144/958/2021 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

(poniżej w Plikach do pobrania)

12 maja 2021


Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Mrągowskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 153 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do dzierżawy na okres 10 lat nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

17 czerwca 2021


Czytaj więcej o: Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO OGŁASZA III PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego:

  1. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/9 o powierzchni użytkowej 45,46 m² wraz z udziałem 5/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00020642/9, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.
  2. nieruchomość lokalowa położona w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 8/7 o powierzchni użytkowej 84,97 m² wraz z udziałem 9/100 w częściach wspólnych budynku i w działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 5-50/5, o powierzchni 0,0269 ha. Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta OL1M/00022090/8, dla działki nr 5-50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00002095/7.

Cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł.

2 marca 2020


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż na własność nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości Powiatu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

18 października 2017


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

10 października 2017

Zarząd Powiatu


NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - BOROWSKI LAS

Nieruchomość gruntowa porośnięta borem sosnowym położona w obrębie Borowski Las Gmina Sorkwity, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 19/6, o powierzchni 0,1200 ha. Dla działki nr 19/6 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00012275/6.

13 stycznia 2015

Grzegorz Dąbrowski


Czytaj więcej o: NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - BOROWSKI LAS

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - TAŁTY

Nieruchomość położona w obrębie Tałty Gmina Mikołajki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 50/5, o powierzchni 0,2001 ha. Dla działki nr 50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00027957/9.

 

13 stycznia 2015

Grzegorz Dąbrowski


Czytaj więcej o: NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - TAŁTY

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ - MRĄGOWO

Powiat Mrągowski posiada do sprzedaży nieruchomość  w miejscowości Mrągowo przy ul. Spacerowej 3

20 marca 2015

Grzegorz Dąbrowski


Czytaj więcej o: NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ - MRĄGOWO

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ - Rybno

Przejdź do - NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ - Rybno

Powiat Mrągowski posiada do sprzedaży nieruchomości  położone w miejscowości Rybno.

29 marca 2012

Grzegorz Dąbrowski


Czytaj więcej o: NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ - Rybno