Plac pod budowę przekazany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2019

projekt

W miniony czwartek (18.04.2019 r.) oficjalnie przekazano place budowy dla Wykonawcy robót Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. i Wielobranżowego Zakładu Usług Remontowo-Budowlanych.

Całkowity koszt prac budowlanych dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego, to 4 720 000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Zamierzeniem projektu jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej o charakterze oświatowym tj. I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie (daw. Mrągowskiego Centrum Kształcenia) - poprzez te działanie nastąpi zmniejszenie zużycia energii cieplnej a także zmniejszenie emisji gazów i pyłów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie