Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2024

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 25-03-2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie: „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną”.

  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 03-07-2024 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 49.200,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą: Biuro Usług Geodezyjnych - Mrozik, 11-532 Wilkasy ul. Olsztyńska 82.

Autor: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami