Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2022

dofinansowanie

W ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Mrągowski otrzymał dwie promesy wstępne na łączną sumę 15 627 500 zł.

  • W dniu 26.10.2022 r. BGK udzielił Powiatowi  ze środków w/w funduszu promesę nr 01/2021/9888/PolskiLad o wartości 10 445 991,02 zł na realizację projektu pn: "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo-Zyndaki-Burszewo-granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 0+000 do km 3+300". Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta przez Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w dniu 27.10.2022 r. Planowany termin zakończenia robót - 26.06.2024 r. 

dofinansowanie

W ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Mrągowski otrzymał jedną promesę wstępną na kwotę 4 750 000 zł.

  • W dniu 08.04.2023 r. BGK udzielił Powiatowi ze środków w/w funduszu promesę nr Edycja2/2021/7957/PolskiLad o wartości 4 639 720,75 zł na realizację projektu pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki-Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym". Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta przez Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w dniu 14.04.2023 r. Planowany termin zakończenia robót – 14.10.2024 r.

dofinansowanie

W ramach III edycji (PGR) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Powiat Mrągowski otrzymał dwie promesy wstępne na łączną sumę 5 500 000 zł.
  • W dniu 13.04.2023 r. BGK udzielił Powiatowi ze środków w/w funduszu promesę nr Edycja3PGR/2021/4172/PolskiLad o wartości 1 958 822,52 zł na realizację projektu pn: "Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi (II etap)". Umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta przez Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie w dniu 18.04.2023 r. Planowany termin zakończenia robót – 18.07.2024 r.