INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY I DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2020

Przypominamy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 oraz dynamicznym wzrostem zakażeń w ostatnim czasie również na terenie naszego powiatu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie zostały przedsięwzięte środki ostrożności, które mają służyć zminimalizowaniu ryzyka zachorowania na COVID-19 wśród petentów i pracowników Starostwa.

Na terenie całego urzędu obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku, w głównym holu na parterze.

W miarę możliwości prosimy o ograniczenie wizyt w Starostwie, a wszelkie wątpliwości i pytania kierować drogą telefoniczną, mailową lub korespondencyjną bezpośrednio do wydziałów: 

Adres: STAROSTWO POWIATOWE W MRAGOWIE

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

starostwo@powiat.mragowo.pl

Lp.

Wydział

Nr telefonu

e-mail

1.

Sekretariat

89/741-01-50

sekretariat@powiat.mragowo.pl

2.

Starosta

89/741-01-50

starosta@powiat.mragowo.pl

3.

Wicestarosta

89/741-01-50

wicestarosta@powiat.mragowo.pl

4.

Skarbnik Powiatu

89/741-01-54

finanse@powiat.mragowo.pl

5.

Sekretarz Powiatu

89/741-01-99

sekretarz@powiat.mragowo.pl

6.

Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu

89/741-01-64

alal@powiat.mragowo.pl

7.

Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

89/741-01-63

rada@powiat.mragowo.pl

8.

Audytor wewnętrzny

89/741-01-84

kontrolafinansowa@powiat.mragowo.pl

9.

Wydział Finansowy

89/741-01-55

89/741-01-56

89/741-01-57

89/741-01-83

finanse@powiat.mragowo.pl

 

10.

Wydział Organizacji i Kadr – stanowisko ds. administracji, kadr i spraw obywatelskich

89/741-01-60 

 

11.

Wydział Organizacji i Kadr –stanowisko ds. inwestycji i logistyki

89/741-01-61

 

12.

Wydział Organizacji i Kadr – stanowisko ds. zamówień publicznych, BHP i ochrony p.poż oraz Karta Seniora 60+

89/741-01-66

 

13.

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Ochrony Zdrowia

89/741-01-95

89/741-01-97

oswiata@powiat.mragowo.pl

14.

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

89/741-01-88

89/741-01-87

89/741-01-59

ros@powiat.mragowo.pl

15.

Wydział Architektoniczno-Budowlany

89/741-01-86

89/741-01-67

89/741-01-68

budownictwo@powiat.mragowo.pl

16.

Inspektor Danych Osobowych

89/741-01-51

iod@powiat.mragowo.pl

17.

Radcy Prawni

89/741-01-62

prawnicy@powiat.mragowo.pl

18.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

89/741-01-78

89/741-05-21

89/741-05-20

czk@powiat.mragowo.pl

19.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

89/741-01-91

rzecznik@powiat.mragowo.pl

 

20. 

Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik

89-741-01-81

 

Rejestracja Pojazdów

89/741-01-82

89/741-01-58

komunikacja@powiat.mragowo.pl

Prawa jazdy

89/741-01-80

komunikacja.pj@powiat.mragowo.pl

Organizacja Ruchu Drogowego, OSK, SKP

89/741-01-98

 

21.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy

89/741-01-72

geodezja@powiat.mragowo.pl

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Gospodarka nieruchomościami
Skarbu Państwa

89/741-01-71

Pracownia mapy numerycznej – wnioski na sprzedaż map, prowadzenie mapy numerycznej

89/741-01-73

89/741-01-70

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zgłoszenia robót geodezyjnych, sprzedaż materiałów
z zasobu, kontrola operatów technicznych

89/741-01-74

89/741-01-75

Ewidencja gruntów i budynków.
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa

89/741-01-76

89/741-01-89

 

Wnioski i informacje niezbędne do załatwienia spraw w poszczególnych wydziałach znajdują się na stronie: www.bip.powiat.mragowo.pl.

Wnioski o Powiatową Kartę Seniora 60+ można pobrać na stronie internetowej www.powiat.mragowo.pl zakładka – Powiatowa Karta Seniora 60 +.

UWAGA! Dołączając do wniosku numer telefonu kontaktowego lub adres email, umożliwisz szybsze i sprawniejsze załatwienie sprawy (podanie tych danych jest dobrowolnie – klauzula informacyjna RODO dostępna przy właściwych wnioskach).  

Zapraszamy do korzystania z portali:

Wszystkich interesantów przepraszamy za zaistniałe utrudnienia. Troska o  zdrowie i życie ludzi jest podstawową zasadą, jaką kierują się władze publiczne w obecnej sytuacji epidemicznej.