Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie

Przejdź do - Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie

17 stycznia br. odbyła się odprawa roczna poświęcona pracy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, w której uczestniczył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

23 stycznia 2017

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie

Szanowni Państwo

Przejdź do - Szanowni Państwo

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony Przewodnik po działaniu zalesieniowym PROW 2014-2020. W związku z ograniczoną liczbą wydrukowanych broszur zachęcam do skorzystania z wersji PDF.

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-zalesieniowe/Materialy-informacyjne

 

20 stycznia 2017

Joanna Bielińska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Czytaj więcej o: Szanowni Państwo

KOMUNIKAT

Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż w dniu 17. 01. 2017r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późń. zm.) i Uchwały Nr XXVI/135/2016 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 listopada 2016r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” oraz Uchwały Nr XXVIII/141/2016 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017.

17 stycznia 2017

Anita Zyśk


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2017

Środki finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Przejdź do - Środki finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki przekazał środki finansowe w wysokości 163 500,00 zł. na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Mrągowskiego Spółka z o.o.

17 stycznia 2017

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Środki finansowe od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Zdawalność w WORD Olsztyn, WORD Ostrołęka i WORD Łomża

Przejdź do - Zdawalność w WORD Olsztyn, WORD Ostrołęka i WORD Łomża

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mrągowie realizując zadanie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 627 z późn. zm.) udostępnia wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn i WORD Ostrołęka, osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Mrągowskiego.

17 stycznia 2017

Krzysztof Dąbkowski


Czytaj więcej o: Zdawalność w WORD Olsztyn, WORD Ostrołęka i WORD Łomża

INFORMACJA

     W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Mrągowskim z dniem 1 stycznia 2017 r. następuje zmiana nabywcy towarów i usług.

Faktury/noty powinny być wystawiane w następujący sposób:

NABYWCA: Powiat Mrągowski

                       ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

                       NIP: 742 18 43 662

ODBIORCA: jednostka realizująca faktur/not podlegająca centralizacji

(centralizacji nie podlegają: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)

 

11 stycznia 2017


Czytaj więcej o: INFORMACJA