Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

WAŻNE !

ROLNIKU!!!

Rejestracja VAT:

We wspólnym gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez kilka osób (np. małżonków), podatnikiem VAT jest tylko jedna osoba, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.
ALE! Możliwe jest odrębne zarejestrowanie tych osób, w sytuacji gdy np.

 • współmałżonek dokonuje sprzedaży produktów rolnych oraz usług rolniczych ze wspólnego gospodarstwa ("rolnik ryczałtowy" lub "podatnik VAT czynny"),
 • drugi współmałżonek dokonuje sprzedaży towarów lub usług, z wyłączeniem produktów rolnych pochodzących ze wspólnego gospodarstwa i usług rolniczych świadczonych w ramach tego gospodarstwa.

Fikcyjne faktury:

Wystawiając fikcyjne faktury (nie potwierdzające rzeczywistej sprzedaży) narażasz się na konieczność zapłaty VAT-u wskazanego na fakturze.
Przyjmując do rozliczenia fikcyjne faktury nie masz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
W obu przypadkach narażasz sie na kary przewidziane kodeksem karnym skarbowym oraz kodeksem karnym (z karą pozbawienia wolności włącznie).

Paliwo:

Kupując paliwo niewiadomego pochodzenia narażasz się na:

 1. utratę paliwa do odliczenia VAT,
 2. utraty zwrotu akcyzy (dokonywany przez urzędy gminy)
 3. zapłatę VAT za sprzedawcę w drodze odpowiedzialności solidarnej,
 4. zapłatę akcyzy za sprzedawcę,
 5. zapłatę opłaty paliwowej za sprzedawcę,
 6. poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Zatem kupując paliwo:

 1. uważnie dobieraj kontrahentów,
 2. dokonuj zakupu w renomowanych firmach,
 3. zawieraj transakcje bezgotówkowe,
 4. płacąc gotówką upewnij się, że płacisz upoważnionej przez sprzedawcę osobie,
 5. kupując paliwo od pośrednika żądaj dowodów reprezentowania sprzedawcy,
 6. przy każdej dostawie żądaj oprócz faktury - świadectwa jakości paliwa,
 7. sprawdź wiarygodność dostawcy paliwa,
 8. unikaj zakupu paliwa, jeżeli okoliczności sprzedaży są nietypowe i budzą wątpliwości.

24 czerwca 2016


Czytaj więcej o: WAŻNE !

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie - Szkołą Równego Traktowania !

Przejdź do - Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie - Szkołą Równego Traktowania !

„Przemoc zaczyna się od...”

Szkoła to miejsce, w którym stykamy się z różnorodnością i sytuacjami konfliktowymi. Dla kadry pedagogicznej to prawdziwe wyzwanie wychowawcze. Poszukujemy rozwiązań, które pozwoliłyby przeciwdziałać przemocy rówieśniczej oraz dyskryminacji. Starając się budować kulturę opartą na szacunku i komunikacji bez przemocy nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie przystąpili do realizacji projektu edukacyjnego Szkoła Równego Traktowania koordynowanego przez Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

24 czerwca 2016

Ewa Gudaniec i Aneta Wiatrow – koordynatorki projektu, ZSZ w Mrągowie


Czytaj więcej o: Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie - Szkołą Równego Traktowania !

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Nowy nabytek dla Zarządu Dróg

Przejdź do - Nowy nabytek dla Zarządu Dróg

Nowa maszyna wielozadaniowa do utrzymani dróg w skład której wchodzą: ciągnik rolniczy, ramię hydrauliczne, głowica do koszenia traw i krzaków oraz głowica do wycinki krzaków i gałęzi od dzisiaj w Zarządzie Dróg w Mrągowie.

20 czerwca 2016

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Nowy nabytek dla Zarządu Dróg

Ogłoszenie akcji poboru krwi

Nagrody w ogólnopolskich konkursach dla Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

Przejdź do - Nagrody w ogólnopolskich konkursach dla Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich konkursach. Uczniowie szkoły podstawowej w zorganizowanym przez REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o. ekologicznym konkursie „Polub baterie” dotyczącym prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, a uczniowie gimnazjum w „Ty wygrywasz, AmeriGas pomaga!” zorganizowanym przez AmeriGas Polska Sp. z o. o.

17 czerwca 2016

Dorota Żytko, Julita Bartosiewicz - Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie


Czytaj więcej o: Nagrody w ogólnopolskich konkursach dla Zespołu Szkół Specjalnych w Mrągowie

Drodzy Krwiodawcy

Zarząd klubu HDK informuje, że w roku 2015 oddaliśmy 177,601 litrów życiodajnego płynu ratującego ludzkie życie. Przyczyniło się do tego 402 osoby z miasta Mragowa i okolic, a chętnych było 500 osób. W roku 2016 odbyły się kilka poborów krwi na terenie miasta Mrągowa. Jak do tej pory dawcy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubie HDK oddali 108,908 litrów krwi. Chętnych osób do oddania było 316 lecz po badaniach lekarskich krew mogło oddać tylko 251 dawców.

17 czerwca 2016

Klub HDK


Czytaj więcej o: Drodzy Krwiodawcy