Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zapraszamy na mrągowskie obchody Święta Policji

Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie zaprasza na uroczyste obchody Święta Policji w dniu 08.08.2019 r. w godz. 11.00 – 14.00 na placu Piłsudskiego w Mrągowie. Uroczystość ta będzie znakomitą okazją do poznania bliżej pracy Policji.

Święto Policji obchodzone jest przez polską policję 24 lipca. Data ta ustanowiona została przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku, podczas nowelizacji Ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r. Data ta nie jest przypadkowa ponieważ Święto Policji przypada w rocznicę powołania w 1919 r. Polskiej Policji Państwowej. Dlatego jest to szczególna data dla funkcjonariuszy i pracowników policji, a w tym roku szczególnie ponieważ rok 2019 jest jubileuszowym - obchodzimy bowiem setną rocznicę powstania Policji Państwowej, której tradycje kontynuujemy.

6 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Zapraszamy na mrągowskie obchody Święta Policji

Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

6 sierpnia 2019


WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Przejdź do - WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

W dniu 2 sierpnia w2019 r. w Kętrzynie odbyły się Wojewódzkie uroczystości związane z 100 rocznicą powołania Policji.

Uroczyste obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach poprzedziła o godz. 12:30 koncelebrowana Msza Święta odprawiona w intencji środowiska policyjnego przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Józefa Górzyńskiego w Bazylice pw. Św. Jerzego.

Na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się główne uroczystości Wojewódzkich Obchodów Święta Policji.

5 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI

Godzina "W"

Przejdź do - Godzina "W"

Wczoraj, punktualnie o godz. 17.00, zawyły w mieście syreny upamiętniając tym samym rozpoczęcie Powstania Warszawskiego.

Mieszkańcy i Turyści przystawali na chodnikach, na drogach zatrzymywały się samochody, aby oddać hołd poległym żołnierzom i cywilom.

Radni Powiatu Mrągowskiego, w raz z mieszkańcami uczcili 75 Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, składając symboliczny wieniec przy pomniku Pamięci Obrońców Suwerenności i Niepodległości RP.

 

2 sierpnia 2019


Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

Powiat zabezpieczył na realizację zadania kwotę 5 080 000 zł, na którą składa się dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  2 377 151,91 zł

Wyłoniono wykonawcę robót :  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych Sp. z o.o.  Gajewo, ul. Węgorzewska  4 ,  11-500 Giżycko  za kwotę  4 991 326,29 zł.

 

1 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski wraz z Gminą Mikołajki realizuje zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”.

KOMUNIKAT

29 lipca 2019


Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

W dniach 20 i 21 lipca 2019 roku w Mikołajkach odbyły się uroczyste obchody z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Mrągowskiego Pani Barbary Kuźmickiej-Rogali, która uczestniczyła w organizowanym przedsięwzięciu.

 

22 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ogólnopolski Festyn Misyjny św. Krzysztofa w Mikołajkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  WYDZIELONYCH ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.8.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 128 -311843 z dnia  05.07.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę wydzielonych ścieżek rowerowych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem:  

https://swjm2020.ezamawiajacy.pl/pn/swjm2020/demand/notice/public/6929/details  

w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

18 lipca 2019


Klub Honorowych Dawców Krwi zaprasza na pobór

17 lipca 2019


Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

16 lipca 2019