Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Art. 19a. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na sfinansowanie kosztów naprawy sprzętu biurowego w Biurze Porad Obywatelskich w Mikołajkach.

Przedmiotem niniejszego wniosku w ramach tzw. „małych grantów" - zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 poz. 571) - jest sfinansowanie naprawy kopiarki Canon iR 1024A, jako niezbędnego wyposażenia Biura Porad Obywatelskich w Mikołajkach (BPO). Biuro to działa od 23 lat, jako stały program działalności merytorycznej Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach.

Dane oferenta:
MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH-MS;
STOWARZYSZENIE - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS: 0000032421
www.mikolajskie.org.pl
mikolaiskie@gmail.com
Tel. 874215038 ; 601344313