Zapytanie ofertowe na "Usunięcie rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a rejestrem gruntów"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2022

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 07-06-2022 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności pomiędzy mapą ewidencyjną a rejestrem gruntów”.

  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 10-06-2022 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 37.000,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
11-532 Wilkasy
ul. Spacerowa 7.

Autor: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami