ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2020

logo FE. RP. UE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jako realizujący projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny.

1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312, REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl


2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.).


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

- 3 sztuk łóżek jednoosobowych,

- 3 sztuk szaf dwudrzwiowych,

- 3 sztuk szafek nocnych,

- 3 sztuk krzeseł,

- 3 sztuk biurek,

- 3 sztuk komód,

- 3 sztuk luster.

 

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy i wyposażenia miejsc kwarantanny w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Pytanie 1

Jakich wymiarów ma być łóżko?

Odpowiedź: Łóżko ma być z materacem, jednoosobowe o wymiarach minimum 90 x 200 cm.

Pytanie 2

Jakich wymiarów ma być szafa oraz w co wyposażona?

Odpowiedź: Szafa ma być dwudrzwiowa z minimum dwoma wewnętrznymi półkami, szafa            o wymiarach minimalnych: głębokość 50 cm, szerokość 80 cm, wysokość 180 cm.

Pytanie 3

Jakich wymiarów ma być szafka nocka nocna oraz w co wyposażona?

Odpowiedź: Szafka nocna ma być o wymiarach minimalnych: głębokość 30 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm, z minimum jedną szufladą.

Pytanie 4

Jakie ma być krzesło obrotowe/zwykłe?

Odpowiedź: Krzesło ma być tapicerowane, z oparciem, wysokość minimum 80 cm.

Pytanie 5

Jakich wymiarów ma być biurko oraz w co wyposażone?

Odpowiedź: Biurko powinno być z minimum jedną szufladą, wymiary minimalne: głębokość 50 cm, szerokość 90cm, wysokość 75 cm.

Pytanie 6

Jakich wymiarów ma być komoda oraz w co wyposażona?

Odpowiedź: Komoda powinna zawierać minimum 2 półki, może zawierać szuflady, wymiary minimalne: głębokość 35 cm, szerokość 70 cm, wysokość 80 cm.

Pytanie 7

Jakich wymiarów ma być lustro, będzie ono do powieszenia czy postawienia?

Odpowiedź:  Lustro powinno być wiszące, w ramie, o wymiarach minimum 40 x 100 cm.

 

Załącznik do zaproszenia wraz z pełną treścią zaproszenia do składania ofert cenowych poniżej w "Plikach do pobrania"

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie