INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM W MRĄGOWIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2020

Informuję, że Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Starosty Mrągowskiego Nr 11/2020 z dnia 17 marca 2020 r., której zadaniem jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mrągowie – stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 20 marca 2020 r. dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych w tym postępowaniu do dnia  13 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Analiza polegała na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami złożonymi przez kandydatów i miała na celu porównanie danych zawartych w dokumentach złożonych,  z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mrągowie.

Komisja Rekrutacyjna stwierdziła , że w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęło 10 ofert na wspomniane wyżej stanowisko. Po dokonanej analizie dokumentacji przez Komisję stwierdzam, że 10 ofert spełnia wymagania formalne. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne to:

 1. Pani Ewelina Jodkowska zam. Ruska Wieś,
 2. Pani Monika Trzcińska zam. Mrągowo,
 3. Pani Anna Niedźwiedzka zam. Mrągowo,
 4. Pani Magdalena Majewska zam. Mrągowo,
 5. Pani Wioletta Dudziec zam. Mrągowo,
 6. Pani Aneta Dawid zam. Tymnikowo,
 7. Pan Mariusz Kodź zam. Mrągowo,
 8. Pani Katarzyna Sadowska zam. Kętrzyn,
 9. PanWiesław Kłos zam. Mrągowo,
 10. Monika Sadłowska zam. Mrągowo.

            Jednocześnie informuję, że w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemicznym, po uzgodnieniu ze Starostą Mrągowskim wstrzymuję dalsze jej prace polegające na przeprowadzeniu kolejnego etapu postępowania konkursowego tj. przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne do czasu odwołania  stanu epidemicznego, lub znaczącej poprawy bezpieczeństwa na terenie kraju w kwestii zarażenia się koronawirusem.

            Wszystkie osoby, które spełniły wymagania formalne zostaną poinformowane pisemnie o miejscu i terminie przyszłego testu kwalifikacyjnego.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Z up. STAROSTY
(+) Paweł Długoborski
Wicestarosta

 

Pliki do pobrania