VIII SESJA RADY POWIATU W MRĄGOWIE VI kadencji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2019

VIII SESJA RADY POWIATU w Mrągowie VI kadencji, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019r. (czwartek) o godzinie 15:30, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 60A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Powiatu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Starosty Mrągowskiego o pracach Zarządu Powiatu w Mrągowie.

5. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian budżetu powiatu na 2019r.,

b) przekazania Gminie Miastu Mrągowo prowadzenia zadania Powiatu w zakresie informacji i  promocji turystycznej,

c) udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego ul. Roosevelta 3, w  Mrągowie,

d) przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023 w powiecie mrągowskim”,

e) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”,

f) apelu dotyczącego przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Mrągowo-Olsztyn i  Mrągowo-Ełk,

g) . powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7. Oświadczenia i wnioski radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.         

Jednocześnie informuję, iż „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018” oraz „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2023 w  powiecie mrągowskim” zostanie przekazany drogą elektroniczną i wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

 Z poważaniem 

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Kossakowski