OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2019

        Na podstawie  art.15 ust.2j ustawy z dnia 21 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),  Zarządu Powiatu w Mrągowie  ogłasza, że po przeprowadzonym  otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzeniu na terenie powiatu mrągowskiego domu pomocy społecznej na 100 miejsc dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r. wybrano ofertę:

 

                     Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Mikołajkach

                     Plac Kościelny 5a,   11-730 Mikołajki

Autor: Zarząd Powiatu