STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie, informuję, iż dnia 1 marca 2018 r. została uchwalona znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r.

 

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy 2015/849 oraz znowelizowanych zaleceń FATF (The Financial Action Task Force), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu. Uwzględnia  również doświadczenia związane  ze  stosowaniem  przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.), zwana dalej: uchyloną ustawą.

Autor: Paweł Romaniuk, Agnieszka Kęsik